1515
Annons

Peab meddelar nya finansiella mål

Foto:@imageAuthorName

Peabs ledning och styrelse har beslutat om nya reviderade målsättningar för bolaget, inklusive tre nya finansiella mål.

Kronan och euron stärktes mot dollarn

Europaräntorna steg på torsdagen samtidigt som euron stärktes mot dollarn. Protokollet från Riksbankens senaste räntemöte i stod i fokus under dagen.

Vid svensk stängning var den tyska tioårsräntan 6 punkter upp på 2,24 procent, medan den svenska slutade 2 punkter högre på 2,19 procent.

Av Riksbankens protokoll framgick att ledamöterna ansåg att det var ”av stor vikt att penningpolitiken fortsätter att agera för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras vid målet på 2 procent inom ett rimligt tidsperspektiv”.

Mot bakgrund av att inflationen blivit högre än väntat och att prisökningarna sprider sig brett i ekonomin var ledamöterna eniga om att penningpolitiken behöver stramas åt mer än vad de bedömde i juni och de stod bakom beslutet att höja styrräntan med 1 procentenhet.

Alla ledamöter stod också bakom prognosen för styrräntan som innebär fortsatta höjningar det kommande halvåret. De var också noga med att understryka att det finns en stor osäkerhet kring inflationsutvecklingen men var samtidigt överens om att penningpolitiken kommer att anpassas på det sätt som behövs för att återföra inflationen till målet.

Riksbankschef Stefan Ingves konstaterade att inflationen stigit globalt och i Sverige, att detta har kommit oväntat och att inflationsutvecklingen blivit helt annorlunda än vad de såg framför sig för mindre än ett år sedan.

Han framhöll också att Riksbanken måste se till att ”hamna rätt med svensk penningpolitik jämfört med penningpolitiken i de stora valutaområdena.

Förste vice riksbankschef Anna Breman sade att hon hellre sett ”en räntebana som planar ut snarare än att indikerar en viss sannolikhet för en räntesänkning”.

Martin Flodén framhöll att det råder stor osäkerhet om hur mycket de ska höja vid nästa möte i november, medan Per Jansson tyckte att mycket kommer att avgöras av vilket stöd som kommer från pris- och lönebildning samt utformningen av finanspolitiken.

Kommentarer från analytiker visade att det fanns något för alla i protokollet.

SEB tyckte att protokollet var något hökaktigt, Nordea att det var lite mjuk, medan Knut Hallberg på Swedbank såg ”lite delade meningar och syn om färdvägen framåt för styrräntan”.

Danske Bank skrev att även om det politiska beslutet var enhälligt ”avslöjar protokollet att det verkligen finns olika åsikter inom styrelsen. Breman tycker till exempel att den nuvarande styrräntan är 'tydligt åtstramande' medan Ohlsson vill se en 'mindre expansiv' penningpolitik”.

Preliminär inflationsstatistik från euroländer visade att Spaniens inflation var lägre än väntat i september, på 9,0 i stället för prognosen på 10,1 procent. Det var andra månaden i rad som inflationstakten föll vilket ökade hoppet om att toppen kan vara passerad.

Tysklands preliminära inflation var dock klart högre än väntat, +10,0 procent i september, förväntningarna låg på 9,4 procent. 

Commerzbank noterade att det var första gången med tvåsiffrig inflation på 70 år.

De främsta drivkrafterna var fortfarande energi- och livsmedelspriserna, men priserna steg också allt snabbare i de flesta andra varugrupper. 

”Det finns ingen lättnad i sikte, och nästa år kommer inflationen sannolikt bara att falla eftersom energipriserna sannolikt inte kommer att stiga lika kraftigt igen som i år, delvis på grund av statliga ingripanden. Den underliggande prispressen kommer dock sannolikt att förbli stark”, skrev Commerzbank.

ECB-rådsledamoten Mario Centeno sade till Bloomberg TV på torsdagsmorgonen att ECB måste agera på ett kontrollerat och balanserat sätt, och vara vaksamma för att inte behöva backa på beslut. 

Han sade att de samtidigt är långt ifrån en neutral ränta, samtidigt som en diskussion om att frontladda QT (kvantitativ åtstramning) kan ha en destabiliserande effekt. När de nått toppen på inflationen så kommer bilden att klarna.

Enligt ECB-ledamoten Gediminas Simkus vore det att ta i för mycket i detta läge att höja räntan med 100 punkter vid oktobermötet.

EU:s konjunkturbarometer visade att den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna sjönk till 93,7 i september, jämfört med 97,3 föregående månad. Väntat var en indikator på 95,0. 

Efter en lättnadsperiod under sommaren steg företagens prisplaner åter i alla sektorer. Indikatorn för hushållens förväntningar om pristrenderna de kommande tolv månaderna steg till 41,3 i september, från 37,0 föregående månad. 

Indikatorn på ekonomisk osäkerhet (EUI) steg samtidigt till 29,3 i september från 25,4 föregående månad.

Pundet fortsatte först att falla på torsdagen efter att Storbritanniens premiärminister Liz Truss försvarat sin politik, men stärktes senare något. Till BBC Radio sade hon att regeringen var tvungen att vidta beslutsamma åtgärder för att få fart på ekonomin och hantera inflationen.     

Hennes kommentar var den första efter att finansminister Kwasi Kwarteng i förra veckan presenterade regeringens ”minibudget”. Denna har skapat stora konvulsioner på marknaderna och enligt Truss arbetar regeringen nära Bank of England vad gäller de finanspolitiska planerna. 

Angående kritiken från IMF över skattesänkningarna sade hon att ”vad ingen argumenterar om är att vi behövde agera” och att ”detta är den rätta planen som vi lagt fram”.

Enligt The Guardian hotar nu konservativa parlamentsledamöter med myteri om inte Truss sparkar sin finansminister.

USA-räntorna gick i olika riktning på torsdagen, med tvåårsräntan 6 punkter upp till 4,24 procent och tioårsräntan 4 punkter ned till 3,80 procent.

Statistik på eftermiddagen visade att BNP sjönk med definitiva och väntade 0,6 procent under andra kvartalet, medan antalet nya arbetslösa minskade med 16.000 personer till 193.000 förra veckan, den lägsta nivån sedan i april. Förväntningarna låg på 215.000.

Fed-chefen i Cleveland, Loretta Mester, sade att Federal Reserve inte är vid en punkt när de bör tänka på att stoppa räntehöjningarna. Fed funds-räntan är fortfarande inte ens i åtstramande territorium.

Hon sade att USA:s ekonomi hittills har hanterat Feds räntehöjningar och att Fed måste få ner inflationen.

Loretta Mester sade även att det är en utmanande situation för Bank of England och att de behövde intervenera eftersom marknaden inte fungerade riktigt. Det fanns goda skäl för vad BOE behövde göra.

På valutamarknaden stärktes euron till 0:973 mot dollarn, från 0:961 dagen före, medan dollarn i sin tur var stabil mot yenen runt 144:6.

Kronan blev på torsdagen ytterligare 6 öre svagare till 10:95 mot euron, men 9 öre starkare till 11:25 mot dollarn.

Enligt SEB är kronans fall den senaste tiden ”bortom rim och reson”.

”När Sverige nu till slut har en ränta att erbjuda samt att Sverige kommer spara mindre kommande år (bytes- och budgetbalans) borde kapitalströmmen vända hem igen. Den stora osäkerheten ligger i den kraftigt förhöjda geopolitiska risken”, skrev chefsanalytiker Carl Hammer i ett kundbrev.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera