ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Orderingången till svenska teknikindustrin bromsar in

Orderingången till den svenska teknikindustrin ökar långsammare under det första kvartalet. Kapacitetsutnyttjandet minskar samtidigt.  

Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för det första kvartalet. 

"Året inleds svagare för Sveriges teknikindustri jämfört med det relativt starka avslutet på fjolåret. Orderingången ökar sammantaget i mindre omfattning, kapacitetsutnyttjandet har minskat från hög nivå och rapporteringen rörande orderstocken är inte fullt lika positiv som föregående kvartal. Även det sammantagna behovet av arbetskraft avtar", skriver Teknikföretagen.

De ser det som positivt att orderingången för maskinindustrin ökar i något högre omfattning än föregående kvartal, men i övrigt försvagas orderingången. För metallvaruindustrin minskar exempelvis orderingången för första gången på två. 

"Exportorder för leverantörer till maskinindustrin minskar i hög omfattning vilket erfarenhetsmässigt är en signal om fortsatt sämre global efterfrågan på investeringsvaror", skriver Teknikföretagen. 

De noterar också att orderingången för leverantörer till byggsektorn i Sverige, föga förvånande, fortsätter att minska.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande sjunker till 61 procent från rekordhöga 65 procent förra kvartalet och är därmed fortsatt väl över det historiska genomsnittet på 40 procent.

Barometern visar också att bedömningen om orderstockarna är mindre positiv och att behovet av arbetskraft minskar. Andelen företag som rapporterar brist på ingenjörer sjunker till 37 procent under det första kvartalet från 42 procent föregående kvartal. Bristen på yrkesarbetare minskar också något, till 37 från 39 procent.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies