ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Ohotad direktavkastning i Nordea efter nya ECB-kravet

Nordea får inga nya kapitalkrav från ECB. Därmed tycks den höga direktavkastningen, åtminstone i nuläget, ohotad.

Europeiska centralbanken, ECB, har enligt ett pressmeddelande informerat Nordea om de miniminivåer för pelare 2-kapital som ska tillämpas under övergångsperioden. Den höga direktavkastningen tycks ohotad.

Beskedet är i linje med Nordeas förväntningar och tidigare meddelanden och förändrar varken Nordeas kapital- eller utdelningspolicy. Vad gäller den sistnämnda har banken en strävan att öka utdelningen "progressivt".

Senast ökades utdelningen från 0,65 euro för 2016 till 0,68 euro för 2017, och inför nästkommande tre år väntar sig analytikerna utdelningar på 0,71, 0,73 respektive 0,76 euro.

Det motsvarar en direktavkastning på 9,1 procent 2020, eller 8,27 procent i år, med nuvarande kurs, och erinrar om hur Société Générálé i veckan sänkte sin rekommendation för Swedbank, bland annat med motiveringen att den svenska sparbanken blivit omkörd i direktavkastningsracet av både Nordea och SEB.

Nordea ligger dessutom på den svenska förstaplatsen i en rankinglista över svenska SME-estimerade aktiers direktavkastning, strax före Oriflames 7,8 procent och Swedbanks 7,1 procent.

Nordeas åtagande innebär att kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till minst 13,7 procent vid utgången av fjärde kvartalet 2018, baserat på aktuella prognoser. Den prognosticerade kärnprimärkapitalrelationen för fjärde kvartalet 2018 uppgår till cirka 15,4 procent.  

Övergångsperioden gäller från 1 oktober 2018, då banken flyttade till Finland, till dess att ECB har fattat beslut om tillsynskrav utarbetade i enlighet med det slutliga gemensamma beslutet om kapital för Nordeakoncernen 2019, vilket förväntas ske under fjärde kvartalet 2019. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies