ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Nordeas prognos: Avmattningen övergår till lågkonjunktur

  • Foto: Jack Mikrut

Avmattningen i den svenska ekonomin fördjupas till lågkonjunktur, arbetsmarknaden försämras och arbetslösheten stiger till över 7 procent till våren. I den miljön sänker Riksbanken reporäntan redan i år.

Det skriver Nordea i sin konjunkturprognos på onsdagen.

Sveriges BNP väntas öka med 1,3 procent i år och 1,3 procent 2020. I maj spåddes en BNP-tillväxt på 1,2 procent i år och 1,5 procent nästa år.

"Alla indikatorer på arbetsmarknaden pekar åt fel håll. Trots att vår prognos är mer pessimistisk än andra bedömares ser vi en risk att den kan behöva justeras ner ytterligare", säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom, i ett pressmeddelande.

Kommande avtalsrörelse påverkas av de negativa trenderna på arbetsmarknaden och en svag omvärld och Nordea räknar med treåriga avtal på omkring 2 procent per år. Måttliga löneökningar stöttar en vikande arbetsmarknad, men bidrar till dämpad inhemsk inflation.

De totala löneökningarna, inklusive löneglidning, väntas uppgå till 2,5 procent i år och 2,5 procent nästa år. I majprognosen spådde Nordea också att timlönerna skulle öka med 2,5 procent i år och nästa år.

"Centralbankerna gör vad de kan för att stödja och penningpolitiken blir därmed fortsatt mycket expansiv. Så expansiv att den på sikt riskerar att kasta in oss i en ny kris", enligt Winsth.

Nordea spår att EUR/SEK handlas vid 11,00 i slutet av 2019 och 10,50 i slutet av 2020. 

Nordea ändrar sin prognos om Riksbankens reporänta; i stället för att räkna med oförändrad ränta under en längre period räknar banken nu med att reporäntan sänks från nuvarande minus 0,25 procent till minus 0,50 procent redan i år.

Nordea räknar med att inflationen kommer att ligga på eller under 1,5 procent under prognosperioden, något som kan innebär att inflationsförväntningarna riskerar att fastna under 2-procentsmålet.

”Vi räknar därför med att reporäntan sänks till minus 0,50 procent i år och att den därefter lämnas oförändrad hela prognosperioden”, framgår det av rapporten.

Nordea skriver vidare att Riksbankens uppköpsprogram av statsobligationer också kan förändras och få en mer expansiv inriktning.

”De strukturella faktorer som håller ned inflationen lär bestå. Med andra ord kan det dröja flera år efter prognosperiodens slut innan en räntehöjning kan bli aktuell”, skriver Nordea-ekonomerna i rapporten, vars prognoser omfattar åren 2019-2021.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies