ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Netent resultat sämre än väntat

Spelbolagsunderleverantören Netent rörelseresultat, inklusive vissa engångsposter, för det fjärde kvartalet uppgick till 146 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 172 miljoner kronor, enligt Bloombergs sammanställning av sju analytikers estimat.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, landade på 204 (194) mkr, motsvarande en marginal på 43,9 (45,7) procent. Enligt bokslutskommunikén har kvartalet tyngts av kostnader på 22 miljoner kronor för en omorganisation. Justerat för dessa kostnader uppgick ebitda-resultatet till 226 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 48,7 procent.

Utöver omorganisationen har kvartalet även belastats av en nedskrivning av ett VR-projekt om 5 miljoner kronor.

Intäkterna uppgick till 465 miljoner kronor, vilket kan jämföras med motsvarande kvartal 2017 då intäkterna noterades till 425 miljoner kronor. Analytikerkonsensus, baserat på sju estimat enligt Bloomberg, låg här på 467 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att utdelningen för helåret 2018 lämnas oförändrad på 2,25 kronor per aktie, vilket kan jämföras med snittestimatet på 2,29 kronor.

Nettoresultatet uppgick till 137 (155) miljoner kronor, vilket motsvarar en vinst per aktie på 0,57 (0,65) kronor före och efter utspädning.

”Flera av spellanseringarna under fjärde kvartalet utvecklades väl och våra intäkter ökade med 9,5 procent (+3,9 procent i euro) under perioden. Den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 37,3 procent, tack vare högre volymer och bättre kostnadskontroll i bolaget. Jag ser fram emot ett nytt händelserikt år som kommer präglas av arbetet med att uppnå ökad organisk tillväxt med fortsatt kostnadskontroll”, säger Netents vd och koncernchef Therese Hillman, enligt ett pressmeddelande.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies