ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Net Gaming minskar nettoresultatet till 1,9 miljoner euro

Net Gaming, som handlas på First North, redovisar ett ebitda för det första kvartalet på 2,6 miljoner euro, vilket kan jämföras med 3,1 miljoner kronor under motsvarande period året före.

"Vår operatörsverksamhet har lagts ned och Battle of Malta har avyttrats, vilket påverkar jämförelsetalen", skriver vd Marcus Teilman i rapporten.

Justerat för avyttringen av pokerturneringen av Battle of Malta uppgick ebitda-resultatet till 2,8 miljoner euro.

Intäkterna minskade till 4,1 miljoner euro (4,3). 

"De politiska regleringseffekterna i Europa samt omställningen till ökad andel Rev Share är två huvudfaktorer till att vi inte uppvisar bättre intäktsutveckling under första kvartalet", skriver vd i rapporten.

Han konstaterar vidare att bolaget står inför en period där dessa faktorer kommer att ha en fortsatt negativ påverkan på intäkterna.

Nordamerika sticker ut positivt där intäkterna växte med 42 procent och där omregleringen fortskrider, heter det vidare. 

Resultatet efter skatt minskade till 1,9 miljoner euro (2,1). Resultat per aktie efter utspädning minskade till 0,026 euro (0,031).

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies