ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

MQ kollapsar på börsen efter emissionsbesked

Fallande försäljning och brakförlust för MQ i andra kvartalet – klädkedjan har beslutat om nyemission på 176 miljoner. Aktien rasar 32 procent.

Förlusten ökar för den pressade klädkedjan MQ i det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Rörelseresultatet exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till minus 28 miljoner kronor, vilket kan jämföras med minus 4 Mkr i jämförbart kvartal året innan. Rörelsemarginal landar på minus 6,7 procent, mot minus 1 procent året innan.

Nettoomsättningen backade samtidigt med 5,4 procent till 424 miljoner kronor. Den jämförbara försäljningen minskade med 5,0 procent – marknadens jämförbara butiker minskade med 1,6 procent enligt HUI.

”Marknaden har varit fortsatt avvaktande i kvartalet och kampanjintensiteten hög. Det lägre intresset för vinterrean hade en stor påverkan på koncernen i kvartalet”, heter det i bokslutet. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var föll till minus 7 miljoner kronor från ett positivt kassaflöde om 26 Mkr i motsvarande kvartal åter innan. 

”MQ-koncernen gör ett svagt kvartal försäljningsmässigt och påverkas även av engångskostnader för det strukturella åtgärdsprogrammet samt nedskrivning av immateriella tillgångar”, skriver bolaget vidare.

Redan i början av mars meddelade MQ att bolaget beslutat om en nedskrivning av bokförda immateriella tillgångar om totalt en halv miljard kronor. Nedskrivningar som belastade resultatet för andra kvartalet 2018/2019. 

Nedskrivningen på 500 miljoner kronor var inte kassaflödespåverkande, men är större än hela bolagets börsvärde på knappt 300 miljoner.

MQ meddelar i samband med rapporten att bolaget genomför en garanterad företrädesemission med en teckningskurs satt till 2,50 kronor per aktie. Emissionen kommer att tillföra bolaget omkring 176 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionslikviden ska användas för att reducera bolagets befintliga bankskuld och ge utrymme för att realisera MQ-koncernens strukturella åtgärdsprogram och främja tillväxt, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Familjen Qviberg, som tillsammans äger omkring 18,8 procent av aktier och röster i MQ, garanterar en stor del av företrädesemissionen.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies