ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Minskad läkarbemanning och nya momsregler tynger NGS

Bemanningsföretaget NGS redovisar ett kraftigt resultattapp i skuggan av nya regler och läkarköpare som håller hårdare i plånboken. Aktien rasar.

Resultatet efter skatt på 4,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (8,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:54 kronor (0:99).

Rörelseresultatet blev 5,7 miljoner kronor (11,8) och rörelsemarginalen var 4,0 procent (7,0).

Nettoomsättningen uppgick till 142 miljoner kronor (168). Försäljningstillväxten var -16 procent.

I rapporten förklaras tappet med "ett än mer restriktivt inköpsmönster hos våra kunder" inom läkarbemanningsverksamheten, medan sköterskebemanningen uppges visa fortsatt tillväxt. En verksamhet inom ledarförsörjning uppges vara en sund affär med god efterfrågan.

"Utveckling inom läkarbemanningen är svårbedömd i det korta perspektivet", skriver vd Ingrid Nordlund i rapporten men påpekar samtidigt att de finansiella målen, bland annat en omsättningstillväxt på 10 procent, ligger kvar.

NGS uppges kunna påverkas negativt av ett färskt ställningstagande från Skatteverket: den 25 oktober meddelade myndigheten att sjukvårdstjänster ska påföras moms från och med 1 juli 2019, och eftersom vissa av NGS kunder inte får dra av momsutlägg kan bolaget drabbas av minskade beställningar av dessa kunder, heter det i rapporten.

Samtidigt nämns att de flesta av kunderna faktiskt har avdragsrätt för moms och påverkan bedöms därför som liten – men den slutliga effekten av ändrade momsregler betecknas trots allt som "svårbedömd i dagsläget".

NGS-aktien är med torsdagens tapp på 7 procent io skrivande stund ned 38 procent hittills i år.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies