ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Minesto för finansieringsdiskussioner med Wales regering

First North-bolaget Minesto, som utvecklar teknologi för produktion av förnybar el ur havet, för konstruktiva finansieringsdiskussioner med Wales regering.

Det skriver Martin Edlund i niomånadersrapportens vd-ord.

"Vi för konstruktiva diskussioner med Wales regering om utvidgat finansiellt stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden. Det finns substantiella medel avsatta för marin energi i Wales och som det ledande projektet i sektorn hyser vi goda förhoppningar om fortsatt samarbete", skriver han.

Under årets nio första månader har bolaget haft ett negativt kassaflöde om 36,9 miljoner kronor (+18,7) samt hade i slutet av september likvida medel om 12,3 miljoner kronor (62,1).

Bolaget påpekar att det under innevarande kvartal fått en väsentlig utbetalning om cirka 2,3 miljoner euro från Welsh European Funding Office inom ramen för Minestos publika finansieringskontrakt. Det läggs till att driftsättningen av bolagets tidigare EU-finansierade projekt nu även är slutfört.

Bolagets redovisar totala intäkter om 27,0 miljoner kronor (29,4), i huvudsak bestående av aktiverat arbete för egen räkning, samt ett rörelseresultat på -12,9 miljoner kronor för årets nio första månader (-6,3).

"Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter", framgår vidare i rapporten.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies