ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Kinnevik fortsätter att utvärdera ägande i Millicom

Investmentbolaget Kinnevik substansvärde uppgick till 323 kronor per aktie vid utgången av det andra kvartalet. Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinneviks A- och B-aktie på strax under 243 kronor den 30 juni, en substansrabatt på 24,8 procent. 

Substansvärdet ökade med 6 procent under kvartalet, "framförallt drivet av en positiv aktiekursutveckling i Zalando och Tele2 samt positiva värdeförändringar på Livongo och Babylon, vilket till viss del motverkades av negativ värdeutveckling i Global Fashion Group", skriver Kinnevik.

Resultatet efter skatt blev 5.961 Mkr motsvarande 21,6 kronor per aktie i det andra kvartalet. 

Under kvartalet försökte Kinnevik sälja delar av sitt innehav i operatören Millicom men drog tillbaka erbjudandet då priset inte var tillräckligt attraktivt, vilket Di tidigare rapporterat om. 

”Vi är fortsatt fast övertygade om att stärka vår finansiella ställning och att utveckla portföljen mot en högre andel tillväxtfokuserade bolag. Följaktligen fortsätter vi att utvärdera alternativ i relation till vårt ägande i Millicom”, skriver Kinnevik i rapporten. 

Investmentbolagets nettoskuld ökade under det andra kvartalet från 1,7 miljarder kronor till 5,7 miljarder kronor vilket motsvarar en belåningsgrad på 6 procent av portföljvärdet. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies