ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Latours avgående vd: ”Tydligt att vi står inför en avmattning”

Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 1.671 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019, upp från 368 mkr under fjolårets andra kvartal. Substansvärdet uppgick till 125 kronor per den 19 augusti. Rapporten är den sista för Latours vd Jan Svensson som lämnar vid månadsskiftet.

Industriföretagens orderingång ökade med 12 procent till 3.570 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 3 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter. Nettoomsättningen ökade med 8 procent räknat i jämförbara enheter justerat för valutaeffekter och landade på 3.512 Mkr.

Rörelseresultatet för Industrirörelsen ökade med 28 procent till 507 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 1,2 procentenheter på årsbasis till 14,5 procent för kvarvarande verksamheter.

Substansvärdet ökade till 127 kronor per aktie den 30 juni, jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 30,3 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent.  Substansvärdet per den 19 augusti uppgick till 125 kronor per aktie.

Latouraktiens totalavkastning uppgick till 24,6 procent under första halvåret, jämfört med SIXRX som ökade med 20,7 procent.

Jan Svensson, som gör sin 66:e och sista delårsrapport som vd för Latour, beskriver perioden som ett ”rekordkvartal” och uppger att industrirörelsen utvecklas positivt. Samtidigt flaggar han för orosmoln framöver.

”Samtidigt blir det alltmer tydligt att vi står inför en avmattning. Vi kan konstatera att den organiska tillväxten i de helägda bolagen är något lägre under den senare delen av kvartalet. Det är emellertid inte en generell nedgång utan snarare relativt spridda tecken från olika branscher och olika marknader”, skriver Latours vd Jan Svensson i delårsrapporten och tillägger:

”Vår stabila resultatutveckling gör oss trygga i att agera framåtriktat oavsett marknadsklimat”.

Vd:n pekar vidare på att antalet nya intressanta förvärvsuppslag ökar igen efter en trög inledning på 2019.

”Men med det sagt är det inte givet att vi alltid hittar bolag som faktiskt passerar våra relativt snäva investeringskriterier”, skriver han.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies