ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Kraftig ökning i antalet USA-varsel även i november

Illavarslande signal inför fredagens viktiga jobbsiffra för november: antalet varsel om uppsägning i USA ökade med mer än 50 procent under månaden, efter en kraftig ökning även i oktober.

Antalet varsel om uppsägning i USA uppgick till 53.073 i november, enligt en undersökning från det privata arbetsförmedlingsföretaget Challenger, Gray & Christmas.

Varslen minskade därmed från 75.644 i oktober, men ökade med 51,5 procent jämfört med november 2017. Och eftersom statistiken inte är säsongsjusterad kan jämförelsen med motsvarande månad föregående år vara mer relevant. 

Andrew Challenger, vice vd vid Challenger, Gray & Christmas, noterar att företagen världen över börjat varsla i större omfattning, vilket indikerar en kommande nedgång.

Bland annat har Japanska Toshiba varslat cirka 7.000 medan tyska Bayer varslat 12.000 anställda i samband med ett samgående med Monsanto. 

Den största nyheten i USA förra månaden var General Motors besked att de ska minska personalstyrkan med 15 procent. 

Challenger har beräknat 14.000 varsel på grund av kostnadsbesparingar, och beskedet innebär den sjunde största neddragningen inom fordonsindustrin sedan 2001.

"Beskedet som det från GM kommer inte att vara det sista, då företagen anpassar sig till ett skiftande konsumentförtroende. Vi har redan sett omfattande planer från Verizon, Wells Fargo och Toys'R'Us av precis samma skäl", sade Andrew Challenger.

Hittills i år uppgår varslen till 494.775, en uppgång med 28 procent från motsvarande period föregående år. 

Månadssnittet hittills i år ligger runt 45.000, upp från 35.000 under 2017 och 44.000 under 2016. 

De senaste fyra månaderna har snittet varit 55.000. 

"Denna uppåttrend indikerar ett potentiellt ekonomiskt skifte och kan peka mot en nedgång. Men arbetsmarknaden förblir ändå stark för närvarande. Den strama arbetsmarknaden och stor efterfrågan på utbildad arbetskraft innebär att de flesta av de som blivit arbetslösa har goda utsikter att hitta ett nytt jobb", sade Andrew Challenger. 

På fredag klockan 14.30 släpps den månadsvisa sysselsättningsrapporten från USA, nu avseende november. I oktober ökade sysselsättningen klart mer än väntat enligt den senaste rapporten, med preliminärt 250.000 personer mot väntade 190.000.

Inför fredagens rapport väntas plus 200.000 enligt Reuters enkät, och enligt Direkts referat av Commerzbanks prognos ser den tyska banken ännu inga bevis på någon märkbar avmattning på den amerikanska arbetsmarknaden.

Alltför stor oro på grund av varselstatistiken kanske heller inte är befogad: i oktober ökade antalet varsel med mer än 150 procent – till ovannämnda 75.644 – och trots detta rapporterades den höga sysselsättningssiffran för oktober.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies