ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Konjunkturmoln: Svenska kemiföretag dämpar prognos för närmaste halvåret

Det tredje kvartalet försvagades för de svenska kemi- och läkemedelsföretagen jämfört med det andra, och ett ännu mer dämpat klimat spås för det kommande halvåret.

Det visar en färsk medlemsundersökning från IKEM, de svenska kemi- och läkemedelsföretagens branschorganisation, vars resultat Di har tagit del av.

IKEM-företagen – den femtedel inom svensk industri som utgörs av bland annat kemi-, läkemedel-, raffinaderi- och plast- & gummiproduktion – uppvisade enligt den kvartalsvisa undersökningen volymtillväxt både på hemmaplan och på den avgörande exportmarknaden under det tredje kvartalet, då exportindex uppgick till 113.

Jämfört med närmaste föregående kvartals 119 var det en viss avmattning men det rådde ändå betydligt mer styrfart än under årets inledande kvartal, då indexvärdet var 100 – den siffra som motsvarar en oförändrad nivå mätt i årstakt.

Under kommande halvår räknar IKEM-företagen med att försäljningen fortsätter upp, men i en något försiktigare takt än vad som var fallet under det tredje kvartalet: index spås stanna på 111.

Fortsatt tillväxt alltså, men svagare – och som Di:s Richard Bråse påpekar i senaste upplagan av Analyspodden: det är alltid riktning och inte befintlighet som är intressant när man pratar om vart börsen är på väg.

"Internationella utsikter revideras nu ned på bred front, vilket är detsamma som minskade tillväxtmöjligheter för svensk kemiexport", säger organisationens chefsekonom Carl Eckerdal apropå att IKEM-medlemmarnas exportandel uppgår till hela 85 procent (bortsett från läkemedelsföretagen).

"Konjunkturen är en osäkerhetsfaktor, Sveriges framtida energiförsörjning ytterligare en. Kemiföretagen pekar i vår rapport på vikten av en stabil energiförsörjning för branschens vilja till fortsatta investeringar i svenska produktionsanläggningar", fortsätter han, med anspelning på Di:s artikel tidigare i november där bland andra kemijätten Borealis vd uppmanade politikerna att vidta kraftfulla åtgärder för att säkra Sveriges elförsörjning.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies