1515
Annons

Kongressen har återupptagit arbetet – röster höjs om att Trump ska avsättas

NEW YORK. 

Situationen lugnade ned sig i Washington DC efter att utegångsförbudet började gälla och kongressen kunde återuppta sina sammanträden. Men många tycktes uppskakade, speciellt över Donald Trumps agerande. Även i republikanska kretsar pratas det nu om att avsätta presidenten.

Riksbanken i protokollet: Av stor vikt att fortsätta agera

Riksbankschefen Stefan Ingves.
Riksbankschefen Stefan Ingves.

Inflationen är för hög och det var därför viktigt att Riksbanken agerade för att få ned den mot målet.

Det noterades vid Riksbankens penningpolitiska möte den 19 september, enligt en sammanfattning av protokollet i ett pressmeddelande. Då höjdes styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent.

Riksbanken konstaterar att den höga inflationen urholkar hushållens köpkraft och gör det svårare för hushåll och företag att planera sin ekonomi. 

”Det är av stor vikt att penningpolitiken fortsätter att agera för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras vid målet på 2 procent inom ett rimligt tidsperspektiv”, noterade ledamöterna. 

De konstaterade att inflationen har fortsatt att stiga snabbt, i såväl Sverige som omvärlden, och att centralbanker världen över stramar åt penningpolitiken. Den svenska inflationen har blivit högre än i Riksbankens prognos och väntas fortsätta att stiga ytterligare en tid.

Samtidigt har de långsiktiga inflationsförväntningarna varit relativt stabila, och det är viktigt att slå vakt om förtroendet för inflationsmålet. 

Mot bakgrund av att inflationen blivit högre än väntat och att prisökningarna sprider sig brett i ekonomin var ledamöterna eniga om att penningpolitiken behöver stramas åt mer än vad de bedömde i juni och de stod bakom beslutet att höja styrräntan med 1 procentenhet. 

Räntekostnaderna kommer att öka för hushåll och företag, men den kostnaden måste vägas mot de långsiktiga vinsterna, både för enskilda hushåll och för samhällsekonomin i stort, av att inflationen sjunker tillbaka och blir låg och stabil igen, menade ledamöterna.

Alla ledamöter stod bakom prognosen för styrräntan som innebär fortsatta höjningar det kommande halvåret. De var också noga med att understryka att det finns en stor osäkerhet kring inflationsutvecklingen men var samtidigt överens om att penningpolitiken kommer att anpassas på det sätt som behövs för att återföra inflationen till målet.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera