ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Kones resultat under förväntan – utdelning oförändrad

Hissbolaget Kone redovisar ett rörelseresultat på 293 miljoner euro (293) för det fjärde kvartalet 2018. Väntat var enligt Inquiry Financials prognossammanställning ett rörelseresultat om 309 miljoner euro.

Justerat för engångsposter uppgick rörelseresultatet till 320 miljoner euro (303). Väntat var 323 miljoner euro.

Nettoomsättningen uppgick till 2.443 miljoner euro (2.306). Att jämföra med en väntad nettoomsättning på 2.416 miljoner.

En utdelning om 1,65 euro per aktie föreslås för helåret 2018, jämfört med 1,65 euro 2017. Väntat var en utdelning på 1,67 euro.

Av bokslutet för 2018 framgår även att det finländska bolaget spår att försäljningen kommer att växa med 2-7 procent under 2019 i fasta valutatermer.

Det justerade ebit-resultatet väntas uppgå till 1.120-1.240 miljoner euro, att ställa mot snittestimatet från Infront Data om 1.233 miljoner.

Det justerade ebit-resultatet under 2018 var 1.112 miljoner euro (1.206).

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies