ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

KI: Högkonjunkturen kulminerade förra halvåret – BNP-prognos sänks

Högkonjunkturen mattas av, enligt Konjunkturinstitutets prognos. ”Ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren”, skriver KI i ett pressmeddelande. Samtidigt förutspås BNP-tillväxten 2019 sjunka till 1,3 procent från tidigare prognos 1,9 procent.

Högkonjunkturen, som i hög grad drivits på av efterfrågan på bostäder och investeringar i sektorn förutspås minska nästa år. Arbetsmarknaden kommer fortsatt vara stark även om sysselsättningsgraden ökar långsammare. Arbetslösheten bottnat och pendlar kring 6,5 procent de närmaste åren, förutspår KI.

”Lönerna i näringslivet och i ekonomin som helhet stiger något snabbare. Riksbanken påbörjar räntehöjningar i inledningen på 2019 men i långsam takt.

Bland orosmolnen ser KI ökade politiska risker.

”Det finns en risk för att Storbritannien lämnar EU i mars 2019 utan ett avtal. Dessutom gör det hårda tonläget inom den globala handelspolitiken att risken ökar för ett upptrappat handelskrig mellan USA och stora delar av omvärlden. ”

Riksbanken väntas höja räntan i februari 2019. Den emotsedda nedgången i inflationstrycket gör att reporäntan bara höjs ytterligare en gång under nästa år samt en gång under 2020. Därefter väntas inflationstrycket tillta något med snabbare räntehöjningar som följd under 2021-2023.

KPIF-inflationen har legat över Riksbankens mål om 2 procent sedan i somras. Energipriserna har dock stigit snabbt det senaste året och exklusive energi är inflationen betydligt lägre.

Under nästa år väntas inflationen exklusive energi tillta och uppgå till 1,9 procent, för att sedan bromsa något år 2020 när en successivt starkare växelkurs börjar ge avtryck. Energipriserna väntas också sjunka något till en följd av elnätsavgifter.

2020 väntas KPIF-inflationen uppgå till 1,7 procent, exklusive energi 1,9 procent alltså ungefär i linje med riksbankens mål, skriver KI.

Riksbankens senaste räntebana från i oktober visade en reporänta på 1,23 procent i slutet av 2021.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies