ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

KI-analytikern: 2019 tycks bli svagare än jag trodde förut

En chefsanalytiker på statliga Konjunkturinstitutet bedömer nu, baserat på bland annat nedåttrendande exportstatistik, att 2019 blir svagare än vad han tidigare hade räknat med.

BNP-utfallet för det tredje kvartalet var svagt, om än mycket drivet av tillfälliga effekter till följd av ändrade fordonsskatter. Annan statistik tyder på att tillväxten under 2019 ser lite svagare ut än vad Konjunkturinstitutet tidigare räknat med.

Det säger Erik Spector, chef för Konjunkturinstitutets enhet för realekonomisk analys, till Nyhetsbyrån Direkt.

"BNP det tredje kvartalet var något svagare än vi räknade med i vår senaste prognos i oktober, men till stora delar handlar det om tillfälliga effekter av bonus-malus som påverkat bilförsäljningen. Det har inte direkt tagit oss på sängen. Under det fjärde kvartalet tror vi på en liten rekyl upp och det är inte säkert att det blir någon jätteeffekt på helåret", säger han.

Han tillägger dock att annan statistik som kommit in tyder på att BNP-tillväxten under 2019 kan bli svagare än vad KI räknat med 

 "Vi har en nedåttrend för 2019 i statistiken, men det är för tidigt att säga exakt hur det kommer att påverka vår prognos", säger han.

I sin senaste prognos i oktober räknade KI med att BNP skulle öka 2,4 procent i år och 1,9 procent 2019.

Erik Spector säger att det syns tendenser även till en mer generell avmattning i ekonomin i BNP-statistiken, exporten var till exempel lite svagare än vad KI räknat med. 

"Men samtidigt har inte byggbranschen gått så dåligt som man kunde trott, både arbetade timmar och löner ökade en del. Det är lite både och", säger han.

KI:s barometerindikator, som sammanfattar läget i den svenska ekonomin, var i genomsnitt 110,7 under det tredje kvartalet, vilket indikerar ett mycket starkare läge än normalt. Samtidigt sjönk BNP 0,2 procent från det andra kvartalet, den första nedgången på fem år.

Erik Spector säger att barometerindikatorn hållits uppe av en mycket stor optimism i tillverkningsindustrin, där företagen är mycket positivt inställda till sina orderstockar.

"Man ska nog ändå tro på barometern, även om den inte berättar hela historien. Det är nog ett ganska positivt läge på efterfrågesidan för industriföretagen, men det kan finnas andra begränsande faktorer. Exporten kan till exempel hållas tillbaka av kapacitetsbrist eller andra faktorer, som att företagen inte vill öka volymen på grund av lönsamhetsskäl. Detta slår på BNP, men behöver inte vara ett dåligt företagsekonomiskt beslut", säger han.

KI publicerar sin nästa prognos den 19 december.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies