ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Källor: EU-länderna eniga om bötesprocedur mot Italien

  • Italiens premiärminister Giuseppe Conte. Foto: Andrew Medichini

EU-länderna stödjer kommissionens syn att Italien har brutit mot stabilitetspakten. Landet uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att paktens budgetregler följs, uppger EU-källor.

Beslutet togs på tisdagen i ekonomiska och finansiella kommittén, som består av höga tjänstemän från EU-ländernas finansdepartement och centralbanker. 

Kommissionen förklarade den 5 juni att Italien ifjol bröt mot skuldkravet i stabilitetspakten och att detta bör leda till att bötesproceduren inleds.

Kommissionen väntas nu föra diskussioner med den italienska regeringen för att uppnå budgetåtgärder som korrigerar avvikelsen.

Italienska regeringen har hänvisat till att nya budgetsiffror kommer i slutet av juli, som kan visa på ett förbättrat läge.

Om förhandlingarna mellan kommissionen och Italien inte når tillräcklig framgång väntas kommissionen lägga ett formellt förslag till EU:s finansministrar att starta bötesproceduren.

Italiens statsskuld steg ifjol till 132,2 procent av BNP från 131,4 procent 2017, enligt Eurostats rapport den 23 april.

Det överenskomna målet för Italien 2018 var att sänka det strukturella budgetunderskottet med 0,3 procentenheter, som skulle ha medfört en sänkning av statsskulden.

I december gick kommissionen med på att mjuka upp Italiens budgetmål för i år. Målet som sattes för underskottet på 2,04 procent baserades dock på prognoser om högre tillväxt.

Kommissionens prognos den 7 maj spådde att Italiens budgetunderskott bryter stabilitetspaktens 3-procentsgräns 2020 till 3,5 procent.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies