ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Italiens budgettunderskott passerar 3 procent 2020 enligt EU

Italiens budgetunderskott kommer att bryta mot stabilitetspaktens 3-procentsgräns för budgetunderskott 2020. Underskottet hamnar på 3,1 procent, enligt EU-kommissionens höstprognos, som presenterades på torsdagen. 

Redan nästa år hamnar underskottet nära gränsen, på 2,9 procent, enligt prognosen.

Den italienska regeringens egen budgetplan för 2019 siktar på 2,4 procent nästa år och 2,1 procent för 2020.

Den stora skillnaden är att kommissionen och Italien gör olika antaganden för landets tillväxt.

Medan den italienska regeringen räknar med en tillväxt på 1,5 procent 2019 och 1,6 procent 2020 spår kommissionen 1,2 respektive 1,3 procent på torsdagen.

Kommissionen och eurogruppen har uppmanat Italien att revidera sin budget för 2019 före den 13 november. Budgeten bryter mot de budgetmål som EU:s finansministrar tillsammans med Italien beslutade om i juli.

Italien ålades då att det strukturella underskottet skulle förbättras med 0,6 procentenheter 2019. I stället planerar Italien med en försämring med 0,8 procentenheter, alltså en avvikelse med 1,4 procentenheter.

Om Italien inte reviderar sin budget hotar kommissionen med att starta underskottsproceduren, som i sista hand kan leda till skyhöga böter.

Italiens stora statsskuld väntas ligga kvar på 131 procent de närmaste två åren.

Torsdagens prognos från kommissionen visade i övrigt ett gott budgetläge i EU-länderna. Rumänien utgjorde dock ett undantag, tillsammans med Italien.

Kommissionen spår att Rumäniens underskott stiger från 2,9 procent ifjol till 3,3 procent i år, 3,4 procent nästa år och 4,7 procent 2020.

Däremot sänker Spanien som sista euroland sitt underskott under 3-procentsgränsen i år, till 2,7 procent.

Kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis uppmanade EU-länderna att använda de goda tiderna att bygga upp buffertar i statsbudgeten och sänka statsskulden.

Grekland håller ett stadigt budgetöverskott på 0,6 procent i år, 2019 och 2020.

Nio av 19 euroländer väntas ha ett överskott i budgeten nästa år och Österrike hamnar på balans.

Totalt sett spådde kommissionen att euroområdets sammanlagda budgetunderskott sjunker från 1,0 procent ifjol till 0,6 procent i år för att stiga till 0,8 respektive 0,7 procent 2019 och 2020.

För hela EU28 sjunker det genomsnittliga underskottet från 1,0 procent ifjol till 0,8 procent 2019.

Beträffande statsskulden har Grekland den klart högsta. Efter en topp på 182,5 procent av BNP i år väntas den falla till 167,4 procent 2020.

Italiens statsskuld på 131 procent är näst högst, följt av Portugal på 121,5 procent i år.

Belgien och Cypern väntas gå under 100 procent nästa år. Irlands imponerande sänkning av statsskulden fortsätter, drivet av hög tillväxt. Irland väntas gå under stabilitetspaktens gräns på 60 procent 2020 efter att ha legat på 104 procent 2014.

Sammanlagt i euroområdet hamnar statsskulden på 86,9 procent i år, medan hela EU28:s statsskuld väntas bli 81,4 procent.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies