ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Itab vände till förlust i fjärde kvartalet

  • Ulf Rostedt, vd för Itab.

Butiksinredningsföretaget Itab redovisar ett resultat efter skatt på minus 39 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (80). Resultatet per aktie uppgick till minus 0:38 kronor (0,77).

Rörelseresultatet blev minus 7 miljoner kronor (118). 

Nettoomsättningen uppgick till 1.521 miljoner kronor (1.641). Försäljningstillväxten var minus 7 procent eller minus 10 procent justerat för valuta.

Som Itab tidigare har meddelat (i december 2018) är förslaget att ingen utdelning ska lämnas för 2018. För räkenskapsåret 2017 var utdelningen 1,75 kronor per aktie. 

Det pågående effektiviseringsprogrammet har hittills belastat resultatet efter finans med minus 63 miljoner kronor, vilket belastar det fjärde kvartalet.

Samtidigt har fastighetsförsäljning och strukturering i Belgien samt ändrade förvärvsköpeskillingar påverkat resultat efter finans positivt med 20 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

Aktien tappade tillfälligt så mycket som 12,8 procent i samband med rapportsläppet men återhämtar sig snabbt och handlas ned 0,7 procent, i linje med utvecklingen tidigare under dagen.

Itab hänvisar sin försäljningsnedgång i det fjärde kvartalet till en avvaktande och mer volatil marknad än tidigare och påpekar att det är svårt att anpassa sig till denna marknad på kort sikt.

"Vi har under kvartalet påverkats av en tydligt lägre aktivitet i Storbritannien till följd av en osäkerhet i samband med Brexit", skriver bolagets vd Ulf Rostedt i bokslutsrapporten.

Resultatet har under kvartalet påverkats negativt av den lägre försäljningsnivån men också av prisutvecklingen på stål, som är en av bolagets viktigaste insatsvaror, heter det i rapporten.

"Det utökade effektiviseringsprogrammet har belastat kvartalets resultat med uppsägningskostnader och avvecklingskostnader men också i form av lägre produktivitet i samband med programmets implementering", skriver Ulf Rostedt.

Programmet genomförs gradvis från 2018 för att få full effekt 2020 med en beräknad årlig besparing på cirka 300 miljoner kronor till en kostnad om cirka 75 miljoner kronor före skatt.

"Programmet innefattar både nedläggningar och sammanslagningar av verksamheter på flera marknader och innefattar personalreducering med cirka 400 personer", skriver Itab-chefen.

Under 2018 har cirka 280 medarbetare lämnat verksamheten, varav cirka 150 personer i Asien. Resterande personalminskning om cirka 120 medarbetare kommer att ske främst i Europa.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies