Annons

Isländska banken Arion säljer betalteknikbolag

Foto:Paul Taggart

Isländska Arion Bank, som handlas i Stockholm via ett depåbevis, har sålt sitt betalteknikbolag Valitor till fintechbolaget Rapyd för 100 miljoner dollar. 

Innehåll från BKtechAnnons

Mobil bioenergianläggning möjliggör en snabb fossilfri omställning

Idag står processvärme för mer än hälften av det totala industriella energibehovet i EU, samtidigt har det tidigare funnits få gröna energialternativ för att klara temperaturer över 100 grader. Med ny innovativ teknik har det nu blivit betydligt enklare och snabbare att konvertera till fossilfri bioenergi och samtidigt sänka energikostnaderna. 

– Det pratas mycket idag om höga energikostnader inom livsmedelsbranschen samtidigt som det ställs högre krav från regering, konsumenter och de stora återförsäljarna om att skapa en mer hållbar produktion. Här kan förnybar bioenergi göra en stor skillnad då det har visat sig vara ett hållbart, pålitligt och kostnadseffektivt alternativ för att ersätta fossila bränslen vid produktion av värme och ånga inom livsmedelsindustrin, menar Jimmy Rylander, CEO på BKtech. 

Svenska BKtech erbjuder marknadens modernaste program av mobila och fasta bioenergilösningar för industriföretag och energibolag. Anläggningar som drivs av förnybar bioenergi från framför allt träpellets och träpulver och som är optimerad för processer som idag drivs av ånga, varmvatten, hetvatten eller hetolja. Att använda träpellets och träpulver som förnybar energikälla har många fördelar, bland annat skapar det en helt fossilfri produktion till en kraftigt reducerad kostnad. Men tidigare har det varit relativt krångligt för industrin att göra den här omställningen och installationer har tagit lång tid. 

– Det som nu sker är att det har blivit betydligt enklare att konvertera från fossila bränslen till fossilfri bioenergi. Med våra mobila bioenergianläggningar kan vi möjliggöra en mycket snabb omställning till fossilfri energi. Vi är unika med att vi kan leverera effekter upp till 15 MW i ett mobilt system som kräver en mycket liten yta. Och på köpet kan vi hjälpa våra kunder att sänka sina energikostnader med upp till 70 procent, berättar Jimmy Rylander. 

Produktväljare underlättar för kund

Genom att produktifiera sina mobila bioenergianläggningar vill BKtech göra det enklare för sina kunder att välja rätt anläggning. På hemsidan går det att räkna ut hur mycket man kan minska sina klimatutsläpp och spara i energikostnader. 

– Att byta energisystem kan upplevas som krångligt av många. För att underlätta har vi därför skapat en produktportfölj som gör det enklare för våra kunder att se vilken mobil anläggning som passar dem bäst. Vår produktväljare räknar ut vilken produkt som passar våra kunder bäst, baserat på nuvarande energislag och nuvarande förbrukning eller önskad effekt, förklarar Jimmy Rylander. 

BKtech producerar sina mobila bioenergianläggningar i egen regi i sin fabrik i Blomstermåla. 

– Vi är leverantörsoberoende och väljer de komponenter som ger rätt funktion och rätt kvalité. Jag skulle vilja säga att vi är unika och ligger i framkant när det kommer till de kvalitetsnormer vi har satt att våra anläggningar ska uppnå. Det ihop med att vi kan erbjuda marknadens snabbaste leveranser, liten produktionspåverkan under installation och minskade energikostnader gör att vi kan vara en viktig kugge i livsmedelsbranschens omställning, avslutar Jimmy Rylander. 

Om BKtech

Vi erbjuder modulbaserade bioenergianläggningar med beprövad teknik som minskar resursförbrukningen och klimatpåverkan. Vi samarbetar bland annat med livsmedelskunder inom slakterier, mejerier, bryggerier och chipstillverkning. Tillsammans med våra kunder reducerar vi över 55 000 ton koldioxid per år. 

Läs mer om våra produktgrupper BioOne 870 kW–2 MW, BioTwin 3-4 MW, BioMulti 3-7 MW och BioMax 7-15 MW här 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med BKtech och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera