ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Infronts omsättning ökade men underliggande resultat sjönk

Nyhetsbyrån Direkts norska ägares omsättning ökade något i kvartalet, men det underliggande rörelseresultatet minskade.

Infront, det sedan ett år Oslonoterade bolag som äger nyhetsbyrån Direkt och vars huvudsakliga intäktskälla är tradingterminaler, omsatte 68,3 miljoner norska kronor i det tredje kvartalet, en ökning med 1 procent från motsvarande period i fjol.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, steg från 7,5 till 11,1 miljoner, men justerat för engångsposter – framför allt börsnoteringskostnaderna i det tredje kvartalet 2017 – noterades en nedgång från 14,1 till 11,0 miljoner, förklarat med högre personalkostnader och andra rörelsekostnader till följd av "investeringar i framtida tillväxt".

Segmentvis steg omsättningen för det största segmentet Terminals & Solutions från 44,0 till 45,0 miljoner norska kronor, medan "News", där nyhetsverksamheten sorterar, minskade från 15,3 till 14,9 miljoner. Justerat för en flytt av intäkter från "News"- till "Analytics and Other"-segmentet i slutet av 2017 var intäkterna under jämförelseperioden dock bara 14,8 miljoner under jämförelseperioden; en differens på en halv miljon kronor.

Inom "Analytics and Other", där konsensusinsamlingsverksamheten bedrivs, rapporteras en omsättningsökning från 8,1 till 8,3 miljoner (här nämns ingen proforma-omsättning för jämförelseperioden, till exempel 8,6 miljoner).

Infront, som redovisar i norska kronor men har huvuddelen av sina intäkter i Sverige, påverkades negativt av den svenska kronförsvagningen under perioden. Justerat för valutaeffekter uppgick intäkterna till 70,2 miljoner norska kronor i perioden. 

Kristian Nesbak, vd, noterar i sin rapportkommentar stark tillväxt i Storbritannien och Sydafrika, två nya marknader för Infront, och stort intresse från flera ledande bolag i finansbranschen för Infronts lösningar.

På fredagen meddelades också, vid sidan av rapporten, ett nytt avtal med Handelsbanken, dock utan någon information om intäktspotential.

Infronts börsvärde är 624 miljoner norska kronor. Aktien bytte senaste ägare till 24 kronor, att jämföra med teckningskursen på 23 kronor inför börsnoteringen i september 2017. Aktien handlas selektivt: de senaste 50 avsluten är fördelade på sju handelsdagar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies