ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Bakslag för Riksbanken – inflationsförväntningarna sjunker

  • Foto: Anders Wiklund/TT
  • Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Thommy Tengborg/TT

Penningmarknadens aktörers inflationsförväntningar sjunker. Det visar Kantar Prospera.

På ett års sikt väntas KPIF ligga på 1,6 procent, ned från 1,8 procent i julimätningen. Även på två års sikt väntas den underliggande inflationen mätt i KPIF nu bli lägre än penningmarknadens aktörer tidigare trott, 1,6 procent istället för de 1,7 procent som uppmättes i juli.

Konsumentprisindex väntas ligga på 1,7 procent på ett års sikt, ned från 1,8 procent i julimätningen. Även på två och fem års sikt sänks inflationsförväntningarna med 0,1 procentenheter till 1,7 respektive 1,8 procent.

De lägre inflationsförväntningarna syns också i förväntningarna på reporäntan. Penningmarknadens aktörer tror fortsatt att dem kommer att ligga på minus 0,3 procent de närmaste tre månaderna. 

På ett år sikt väntas den nu ligga på 0,2 procent vilket är 0,1 procentenheter under förväntan i julimätningen. På två års sikt har förväntningarna sänkts från tidigare 0,3 till 0,1 procent och på fem års sikt från 1,4 till 1,1 procent.

Penningmarknadens aktörer har också blivit mer pessimistiska om de svenska tillväxtutsikterna. BNP väntas nu växa med 1,5 procent på ett år sikt, ned från 1,7 procent i julimätningen. Även på två års sikt har tillväxtförväntningarna sänkts med 0,2 procentenheter till 1,5 procent och på fem års sikt spås tillväxten uppgå till 1,9 procent vilket är något under de 2 procent som återfanns i julimätningen.

Vad gäller den svenska kronan väntas den fortfarande successivt stärkas gentemot både dollarn och euron men i långsammare takt än vad som uppgavs i julimätningen.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies