ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Inflationsförväntningarna faller – jobbiga siffror för Ingves

  • Foto: Jonas Ekströmer/TT

Inflationsförväntningarna föll något i majmätningen enligt Kantar Prospera. penningmarknadens aktörer väntar sig nu varken att KPI eller KPIF ligger på målet om 2 procent inom fem år.

Det är framför allt förväntningarna på KPI som fallit något, ned från 1,9 procent i aprilmätningen till 1,8 procent i maj på både ett och två års sikt. På fem års sikt väntas nu KPI-inflationen ligga på 1,9 procent, ned från 2 procent i aprilmätningen.

För målvariabeln KPIF skrivs förväntningarna ned på ett års sikt, från 1,8 procent i april till 1,7 procent i maj. På två års sikt har förväntningarna dock skrivits upp något från 1,7 till 1,8 procent i maj. På fem års sikt är förväntningarna oförändrade på 1,8 procent.

Förväntningarna på reporäntan är oförändrade på kort sikt. På tre månaders sikt förväntas fortsatt en reporänta på minus 0,3 procent och på ett års sikt väntas reporäntan ligga på 0 procent, samma nivå som i aprilmätningen. 

På längre sikt har förväntningarna dock skrivits ned något. Om två år väntas reporäntan ligga på 0,2 procent, en sänkning från 0,3 procent i aprilmätningen. På två och ett halvt års sikt har förväntningarna skrivits ned med 0,1 procentenheter till 1,2 procent.

Förväntningarna på kronkursen har också skrivits ned något i när tid. Penningmarknadens aktörer väntar sig nu att kronan kommer handlas 3-4 öre svagare mot euron och dollarn under de kommande tre månaderna jämfört med förväntningarna i aprilmätningen. Även på längre sikt, upp till två år, väntas den successiva kronförstärkningen bli svagare än aktörerna tidigare trott.

Kronan rör sig marginellt på beskedet.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies