ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Industriarbetsgivarna spår avmattning i den globala konjunkturen

Det sker en tydlig avmattning i global konjunktur, som väntas fortsätta, och nedåtriskerna hopar sig. Även i Sverige väntas konjunkturen mattas av, och arbetslösheten stiga. 

Det framgår av Industriarbetsgivarnas nya prognos.

"I linje med en mer dämpad utveckling väntas arbetslösheten öka något i år och nästa år", skriver Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hellsten i prognosen.

Industriarbetsgivarna spår att BNP i Sverige ökar med 1,9 procent i år och 1,5 procent 2020. I den senaste prognosen, i mars, räknade de med en tillväxt på 1,3 procent i år och 1,6 procent 2020.

Sveriges tillväxt dämpas av såväl den internationella avmattningen som sjunkande bostadsinvesteringar. Dessutom begränsas tillväxten av ett högt resursutnyttjande, som minskar möjligheterna att kunna växa. Osäkerhet bidrar också till en försiktighet som dämpar tillväxten. Industriarbetsgivarna noterar att förtroendeindikatorer, som Konjunkturinstitutets barometerindikator dämpats gradvist.

"Givet den osäkerhet som finns om den allmänna ekonomiska utvecklingen är det därför troligt att det blir en dämpning i investeringstillväxten i år och nästa år, vilket i sig drar ned BNP-tillväxten", skriver Kerstin Hellsten.

Den mer dämpade tillväxten väntas få arbetslösheten att stiga från 6,3 procent i fjol till 6,4 procent i år och 6,6 procent 2020.

Riksbanken väntas höja reporäntan med 25 punkter en gång i år och sedan ytterligare en gång 2020, trots en inflation en bit under målet. KPIF-inflationen spås vara 1,8 procent i år och 1,6 procent 2020.

Nedåtriskerna mot prognosen dominerar. Internationellt handlar det bland annat om handelskonflikten, brexit och utmaningar i Kinas ekonomi. 

"Någon rejäl sättning i konjunkturen förväntas dock inte. Men det finns ett antal risker som om de materialiseras gör att avmattningen kan bli mer abrupt och kraftigare än väntat", skriver Kerstin Hallsten.

Sverige har, förutom risken att drabbas av riskerna i omvärlden, även inhemska risker kopplade till fastighetspriser och hushållens höga skuldsättning, liksom hur bostadsinvesteringarna kommer att utvecklas framöver. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies