ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Ny prognos: Festen är över – nu bromsar ekonomin in

  • IMF:s avgående chef Christine Lagarde. Foto: Colourbox/Jose Luis Magana

Internationella valutafonden (IMF) har sänkt prognoserna för den globala tillväxten igen. Nu väntas den globala ekonomin växa med 3,2 procent nästa år och 3,5 procent 2020.

Den globala tillväxten är fortsatt dämpad mot bakgrund av intensifierade spänningar mellan USA och Kina inom handel och teknologi liksom en utdragen osäkerhet kring brexit. Data tyder på en svag efterfrågan globalt, vilket återspeglas i en dämpad världshandel enligt IMF.

Global BNP bedöms öka med 3,2 procent i år och 3,5 procent 2020, vilket innebär att prognoserna har justerats ned med 0,1 procentenheter för båda åren jämfört med vårprognosen i april. Det följer sänkningar i samband med prognosuppdateringarna i april i år och i oktober förra året.

IMF konstaterar att de BNP-utfall som publicerats hittills i år, tillsammans med överlag vikande inflation, pekar mot en oväntat svag global aktivitet. Det är framför allt i tillväxtländer som tillväxten överraskat på nedsidan.

Spänningarna på handelsområdet mellan USA och Kina ökade i maj, med nya tullar och motåtgärder, men har inte eskalerat sedan dess. På senare tid har risksentimentet fått stöd av att ett antal centralbanker blivit mjukare, bland andra Federal Reserve och ECB, och marknaden har ställt in sig på nya lättnader.

Statistiken visar på en svag slutlig efterfrågan globalt. Företagens investeringar är dämpade samtidigt som hushållen håller tillbaka sina inköp av kapitalvaror. Detta återspeglas i en fortsatt trög utveckling för världshandeln, som är särskilt intensiv just för investeringsvaror och varaktiga konsumtionsvaror. Olika indikatorer, som inköpschefsindex pekar också mot fortsatt svaga utsikter för handeln och tillverkningsindustrin. 

"Den väntade uppväxlingen i tillväxten 2020 är osäker och förutsätter en stabilisering i nu stressade tillväxtekonomier samt framsteg mot att lösa de handelspolitiska skillnaderna", skriver IMF.

Riskerna mot prognosen ligger i huvudsak på nedsidan och nedåtriskerna har ökat sedan IMF:s senaste prognos i april. Bland annat pekar valutafonden på politiska spänningar i frågor som rör handel och teknologi. IMF varnar också för att att en utdragen ökning i riskaversion som kan blotta eventuella finansiella sårbarheter efter de senaste årens låga ränteläge. Därtill ser IMF nedåtrisker vad gäller inflationen vilket bakbinder centralbankerna och kan göra negativa chocker mer ihållande än normalt.

IMF betonar att det krävs åtgärder såväl nationellt som multinationellt för att få den globala tillväxten på fastare mark. Det finns brådskande behov av att minska spänningarna inom handel och teknologi samt att skyndsamt lösa osäkerheterna kring handelsavtal, bland annat mellan EU och Storbritannien.  

IMF uppmanar länder att inte ta till tullar för att påverka handelsbalansen eller som en ersättning för dialog om reformer.  

Med dämpad efterfrågan och inflation bedöms det fortsatt lämpligt med en ackommoderande penningpolitik i utvecklade länder. Finanspolitiken måste balansera ett flertal olika mål: vid behov stötta efterfrågan, skydda utsatta, lyfta tillväxtpotentialen med strukturreformer samt att se till att statsfinanserna är uthålliga över tid.

"Om tillväxten viker mer än vad som förutses i basscenariot bör den ekonomiska politiken, beroende på landspecifika förhållanden, bli mer ackommoderande", skriver IMF. 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer