ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

IMF: Global BNP-prognos sänks igen – varnar för ökad handelsoro

Den globala ekonomin fortsätter att expandera men tillväxttakten har dämpats ytterligare och riskerna mot utsikterna väger över mot nedsidan. 

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en prognosuppdatering på måndagen.

Global BNP bedöms öka med 3,5 procent i år och 3,6 procent 2019, vilket innebär att prognoserna har justerats ned med 0,2 respektive 0,1 procentenheter jämfört med höstprognosen i oktober. Under 2018 väntas globala BNP ha ökat med 3,7 procent, vilket är oförändrat jämfört med i oktober.

IMF konstaterar att prognoserna för 2019 och 2020 redan hade justerats ner i höstprognosen på grund av negativa effekter av de höjningar av importtullar som USA och Kina infört tidigare under året. 

Den ytterligare nedrevidering av prognoserna som nu görs speglar delvis en förlängning av det svagare momentum som noterades under andra halvåret 2018, bland annat i Tyskland till följd av de nya utsläppsreglerna för fordon som introducerats och i Italien där oro över statsfinanserna har dämpat den inhemska efterfrågan, men också till följd av ett svagare sentiment på de finansiella marknaderna samt en kontraktion i Turkiet som nu väntas bli djupare än tidigare väntat.

"Riskerna mot den globala tillväxten lutar över mot nedsidan. En upptrappning av handelsspänningarna utöver vad som redan inräknats i prognoserna är fortsatt en nyckelrisk mot utsikterna", skriver IMF.

Fonden ser också andra risker som kan leda till försämrat sentiment och få negativa tillväxteffekter, i synnerhet med tanke på de höga skuldnivåerna, såväl privata som offentliga. Potentiella "triggers" kan vara ett avtalslöst brexit och en större inbromsning än väntat i Kina.

Ytterligare risker mot utsikterna kan vara en utdragen nedstängning av den amerikanska statsapparaten och geopolitiska spänningar i Mellanöstern och i Ostasien.

IMF betonar att en gemensam policyprioritering för länderna måste vara en snabb lösning på oenigheterna inom handeln och den tillhörande osäkerheten om policyn, snarare än att höja skadliga barriärer ytterligare och därmed destabilisera en redan inbromsande ekonomi.

Dessutom behövs i samtliga ekonomer åtgärder för att höja den potentiella tillväxten, för att öka inkluderandet och för att stärka finanspolitiska och finansiella buffertar i en miljö med höga skuldbördor och stramare finansiella förhållanden.

IMF skriver vidare att en övergripande utmaning för det globala samfundet är att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna för att minska sannolikheten för förödande humanitära och ekonomiska effekter från extrema temperaturer och torka.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer