ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Ny prognos: Solen går ned över svensk ekonomi

Den svenska detaljhandelns försäljning väntas öka med 2,5 procent 2019 och öka med 2,0 procent 2020.

Det framgår av HUI Researchs nya konjunkturprognos.

I den senaste prognosen, i december, väntades detaljhandeln också öka med 2,5 procent 2019.

Enligt HUI Research har konjunkturen toppat ur och det är nu solnedgång över såväl svensk ekonomi i sin helhet som detaljhandeln. 

De skriver i ett pressmeddelande att läget i Europa är skakigt, med den italienska ekonomin redan i recession. I Sverige har hushållens oro ökat efter Riksbankens räntehöjning i december. Hushållskonsumtionen för helåret 2018 landade på beskedliga 1,2 procent i fasta priser, vilket bör ställas i relation till att befolkningen ökade med 1,1 procent. 

BNP väntas växa med 1,4 procent i år och 1,3 procent under 2020. 

En begynnande lågkonjunktur i kombination med strukturella förändringar medför stora utmaningar för de svenska handlarna.

"All tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln tillföll nätet under 2018 och försäljningen i de fysiska kanalerna krymper. Avslutningen på 2018, med en oväntat svag decemberförsäljning och en förskjutning av julhandeln till november månad, avslöjar också att importerade kampanjdagar som Black Friday och Singles' Day har förändrat konsumenternas köpmönster på bara några år", säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research, i en kommentar

HUI Research noterar att handelsmönstren också förändras inom dagligvaruhandeln. Tillväxten har under senare år varit betydligt högre inom både lågprissegmentet och den high-end-präglade specialvaruhandeln än inom mellansegmentet och den traditionella livsmedelshandeln. Överlägset snabbast går dock utvecklingen på nätet.

"När maten migrerar till onlinekanaler går detaljhandelsskiftet in i nästa fas. Med en ökad försäljning av mat via nätet sjunker trafiken till våra fysiska handelsplatser, vilket påverkar hela detaljhandeln. Det är hög tid för detaljisterna att se över sin butiksnätsstruktur och sin digitala strategi", säger Jonas Arnberg.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies