ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Hovrätten fastställer friande dom mot Boliden

  • Foto: Jack Mikrut

Hovrätten för Övre Norrland i Umeå fastställer tingsrättens friande dom mot gruvbolaget Boliden i målet där 796 chilenska medborgare sökt skadestånd. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att skadeståndsanspråket ska prövas enligt svensk lagstiftning – vilket innebär att händelserna är preskriberade. 

Målet handlar om att Boliden skeppade farligt gruvslam till Chile på 1980-talet. Avfallet exporterades från Västerbotten till byn Arica i Chile och det chilenska bolaget Promel. Bolaget skulle ta hand om slammet, något som senare aldrig gjordes och sedermera gick Promel i konkurs. 

Slammet som blev kvar innehöll arsenik, bly och kvicksilver och dumpades i stora högar i utkanten av samhället. Enligt stämningen gjorde det giftiga avfallet mängder av människor i området sjuka.

I en prövning i Skellefteå tingsrätt kom rätten fram till att Boliden visserligen agerat vårdslöst, men man fann det inte tillräckligt bevisat att slammet gjorde de berörda sjuka.

Tingsrätten tillämpade chilensk rätt, och ansåg att vissa av privatpersonerna led skada av förhöjda arseniknivåer med anledning av våtverksslammet. Boliden hade dock enligt tingsrätten inte haft möjlighet att förutse en sådan följd av bolagets handlande och Arica Victims talan lämnades därför utan bifall.

Till skillnad från tingsrätten har hovrätten tillämpat svensk lag främst på grundval av resonemanget att centrum för det händelseförlopp som omfattar den påstådda vårdslösheten ligger i Sverige. 

”Enligt svensk rätt preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst. I fråga om fordringar på skadestånd räknas tiden från tidpunkten för den händelse som orsakat skadan. Detta innebär att Arica Victims anspråk har framställts för sent”, skriver Hovrätten i ett pressmeddelande.

De drabbade hade krävt i storleksordningen 125.000 kronor var i skadestånd.

Rättegångskostnaderna för prövningarna i tings- och hovrätt uppgår till runt 70 miljoner kronor och kommer att få bäras av det kommanditbolag som chilenarna stämt Boliden igenom. 

De nästan 800 chilenarnas juridiska ombud advokat Johan Öberg säger till Sveriges Radio:

”Vi är väldigt besvikna, hovrätten har gjort det enkelt för sig och vi får ingen prövning av de frågor som vi lagt så mycket möda på att reda ut och presentera för rätten. Det är en stor, stor besvikelse.”

Att hovrätten menar att händelserna är preskriberade är tråkigt att behöva diskutera överhuvudtaget, anser han.

”Jag hade utgått ifrån att vi fick pröva det här målet i sak, nämligen de tillkortakommanden som Boliden haft i sitt ansvarstagande. Människor har drabbats av lidande av de här gifterna som kommer från Rönnskär, det begriper alla.”

Han bedömer att utsikterna för kommanditbolaget att kunna möta rättegångskostnaderna är små men att att man ska sätta sig ner och analysera situationen. Det innebär också att ta ställning till ett eventuellt överklagande till Högsta domstolen.

Klas Nilsson, kommunikationsdirektör på Boliden, säger till Di att gruvbolaget anser att det är korrekt att tillämpa svensk lag på fallet, men kommenterar att skadeståndsanspråket nu prövats både enligt chilensk lag i tingsrätten och enligt svensk lag i hovrätten. I båda fallen dömdes till Bolidens fördel.

”Detta är en process som pågått i fem år och vi vet betydligt mer i dag än vad vi gjorde för fem år sedan, tack vare att den bevisning som lagts fram har bringat klarhet i frågeställningarna. Det finns gott om stöd för Bolidens uppfattning, nämligen att bolaget agerat på ett ansvarsfullt sätt och att materialet inte inneburit den fara som har anförts.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer