ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
HQ:s undergång

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd i HQ-fall

HQ AB:s likvidator överklagade förra årets avgörande i Svea hovrätt som innebar ett förlikningsavtal mellan de inblandade parterna. Nu meddelar Högsta domstolen att man inte beviljar prövningstillstånd. 

Det nekade prövningstillståndet innebär att det ingångna förlikningsavtalet mellan HQ AB:s konkursbo och Öresund med flera vinner laga kraft och att Svea hovrätts avgörande därmed står fast. 

"Detta innebär att parternas samtliga mellanhavanden nu är slutligt reglerade", skriver Öresund i ett pressmeddelande.

Förlikningen som uppnåddes efter tingsrättsdomen innebar att HQ:s konkursförvaltare lät bli att överklaga den tingsrättsdom där Mats Qviberg med flera vann mot HQ AB:s konkursbo - ytterst dess aktieägare. I gengäld, för att slippa hovrättsprocessen och risken att förlora där, efterskänkte Mats Qviberg sin rätt till sagda rättegångskostnader. Di gjorde en genomgång av turerna i fallet under september förra året.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies