ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Högre omsättning för Beijer Electronic men lägre tillväxt än planerat

Beijer Electronics Group redovisar en omsättningsökning på 6 procent för årets andra kvartal. Även rörelseresultatet och orderingången ökade. Vd Per Samuelsson uppger dock att tillväxten blev lägre än planerat.

Omsättningen uppgick till 381 miljoner kronor under det andra kvartalet medan orderingången landade på 377 Mkr, upp från 371 Mkr under samma period förra året.

Rörelseresultatet uppgick till 21,5 Mkr, en uppgång från de 18 Mkr som redovisades för motsvarande kvartal 2018.

Det andra kvartalet var ett ”mellankvartal” enligt vd Per Samuelsson.

”En något lägre tillväxt än planerat innebar, i kombination med ökade kostnader till följd av våra riktade satsningar, att utväxlingen på resultatet begränsades”, skriver han i en kommentar där han samtidigt lyfter att bruttomarginalen förbättrades.

Affärsenheten Beijer Electronics redovisade en resultatökning och en förbättrad marginal trots oförändrad omsättning men utfallet var ändå lägre än önskat enligt Per Samuelsson. Han upprepar beskedet från den förra rapporten att utfasningen av gamla produktfamiljer skapar en viss volatilitet mellan kvartalen och att de stora order som lades före årsskiftet nu fasas ut vilket ger en inbromsning i både orderingång och försäljning.

”Jag kan konstatera att det råder en fortsatt osäkerhet kring vart konjunkturen är på väg, men för vår del är den underliggande trenden fortsatt positiv och vi har inte noterat några tecken på avmattning i aktivitetsnivån hos våra kunder”, skriver Per Samuelsson.

Bedömningen att koncernen under 2019 ska öka både omsättning och resultat jämfört med fjolåret ligger fast.

Sedan utgången av kvartalet har Beijer Electronics Group förvärvat schweiziska Neratec som sorterar under affärsenheten Westermo. Per Samuelsson beskriver det som en steg i koncernens långsiktiga strategiska plan och uppger att förvärvet även lyfter den organiska tillväxten.

”Vår prioritet är fortsatt organisk tillväxt men som kan kompletteras med ytterligare förvärv när tillfälle ges”, skriver vd:n.

Aktiekursen velade något precis i samband med rapportsläppet men efter fem minuters handel är Beijer Electronics ned knappt 7,6 procent till 49 kronor efter att ha handlats upp innan rapporten.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies