ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Starkare rapport än väntat – Getinge rusar på börsen

Medicinteknikbolaget Getinge levererar ett bättre resultat för årets första kvartal än väntat. Aktien vänder upp rejält efter morgonens nedgång.

Getinge redovisar ett justerat ebita-resultat på 369 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med 361 Mkr enligt Infront Datas sammanställning.

Getinges försäljning uppgick till 5.548 Mkr under kvartalet med en organisk tillväxt på 6 procent. Snittprognosen låg på 5.235 Mkr enligt Infront Data.

Även orderingången på 6.173 Mkr var klart bättre än väntade 5.787 Mkr efter en organisk tillväxt på 7,6 procent. Värt att notera är att endast tre analytiker lämnade estimat för Getinges orderingång.

Den justerade ebitda-marginalen kom in något under väntade 6,9 procent på 6,7 procent. Det motsvarar dock en uppgång med en halv procentenhet på årsbasis.

Aktien har fallit under morgonen inför rapporten och handlades som mest ned närmare 4 procent. Strax innan rapportsläppet var aktien ned 3,6 procent på 112,3 kronor.

Vid klockan 10.50 handlas Getinge istället upp 8,8 procent till 126,8 kronor under hög omsättning.

Samtliga stora marknader visade tillväxt under kvartalet men vd Mattias Perjos lyfter särskilt fram en organisk tillväxt på över 20 procent i Kina.

”Den goda orderingången och signalerna från våra kunder gör att vi ser fram emot fortsatt tillväxt för helåret. Bruttomarginalen fortsätter att utvecklas i rätt riktning och våra rörelsekostnader minska i relation till försäljningen”, skriver han i en kommentar till rapporten.

Samtidigt uppger Mattias Perjos att Getinge inlett flera omstruktureringsåtgärder som ska börja bidra positivt till lönsamheten under den andra halvan av 2019. Omstruktureringskostnaderna beräknas uppgå till 108 Mkr för kvartalet.

Bolaget upprepar prognosen om att omsättningen ska växa med 2-4 procent organiskt i år.

I rapporten framgår också att den planerade avyttringen av dotterbolaget Atrium Medical Corporations verksamhet inom kirurgiska nätimplantat inte kommer att genomföras då köparen inte fått de nödvändiga tillstånden. Enligt Getinge har den inställda affären ingen materiell finansiell effekt.

Vidare uppger Getinge att arbetet för att rätta till kvalitetsbrister vid produktionsenheten i tyska Hechingen vänta pågå ytterligare två år. Arbetet är en konsekvens av det förlikningsavtal som träffades med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för fyra år sedan.

Vad gäller affärsområdena presterade Acute Care Therapies bättre än väntat på samtliga rader under kvartalet. Omsättning uppgick till 3.321 Mkr jämte snittprognosen 3.048 Mkr. Det justerade ebita-resultatet på 598 Mkr var 34 procent över konsensus i Infront Datas sammanställning.

Affärsområdena Surgical Workflows och Life Science uppvisade dock sämre resultat än väntat.

Surgical Workflows förlust försämrades med 30 Mkr på årsbasis till 195 Mkr medan analytikerna hade väntat sig en bättring till en justerad ebita-förlust på 120 Mkr. Resultatet tyngdes av lägre bruttomarginal och negativa valutaeffekter. Marginalen uppgick till minus 11,3 procent.

För Life Science tyngde en lägre bruttomarginal och högre kostnader. Det justerade ebita-resultatet landade på 46 Mkr, ned 19 procent på årsbasis och 23 procent under konsensusprognosen. Den justerade ebita-marginalen försvagades med 3,8 procentenheter jämfört med fjolårets första kvartal till 9,1 procent.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies