Annons

Frivillig i Astra Zenecas vaccinstudie har avlidit – uppges inte ha fått vaccinet

En deltagare i Astra Zenecas kliniska studie av ett vaccin mot covid-19 har avlidit, uppgav den brasilianska hälsomyndigheten Anvisa på onsdagen enligt Reuters. 

En person med insyn uppger för Bloomberg News att den avlidne ingick i placebogruppen och alltså inte fick vaccinet som utvecklas av Astra Zeneca och University of Oxford.

Innehåll från Tieto EvryAnnons

Så kan nordiska bolag hämta tillbaka sina resurser från utlandet

Wenche Karlstad är chef för initiativen för digital suveränitet på Tietoevry.
Wenche Karlstad är chef för initiativen för digital suveränitet på Tietoevry.

Världsläget förändras snabbt och nya myndighetskrav duggar tätt. Samtidigt ska nordiska bolag försöka skydda sin data – som är en värdefull och snabbt växande resurs i den digitala ekonomin. Men nya molnlösningar kan göra det lättare för företag att nå digital självständighet.

Läs mer om digital suveränitet här. 

När man tänker på den digitala världen visualiserar man kanske ett oändligt flöde av ettor och nollor som flödar över världen, utan hänsyn till nationsgränser. Men data är något mycket mer konkret än så. All digital information finns i slutändan lagrad på en fysisk plats. Det innebär också att informationen underkastas de lagar och regleringar som gäller i landet i fråga.

Mot den här bakgrunden blir det nödvändigt att se till att viktig data kan lagras och flyttas på ett säkert sätt, menar Wenche Karlstad, som är chef för initiativen för digital suveränitet på Tietoevry. 

– Kärnfrågorna är: Var finns datan, vart flödar den, och vem har kontroll över den?, säger hon.

Tietoevry som erbjuder en multi-cloud-plattform och ett komplett utbud av infrastrukturval, har ambitionen att stärka de nordiska ländernas förmåga att skydda sina digitala tillgångar. Inte minst eftersom utmaningarna för företagen har blivit mer komplexa de senaste åren. De verkar på en global och digital marknad och måste följa nya och föränderliga regler, påpekar Wenche Karlstad.

Europa har sin data utanför EU

Såväl den offentliga sektorn som företag i Europa lagrar allt mer data i molndatacenter. Enligt EU-kommissionen fördubblas datamängden i världen var 18:e månad. Samtidigt är datan värdeskapande. Den kan exempelvis ge insikter om kundbeteende eller användas av tillverkningsindustrin. I takt med att datamängderna växer kan dessutom helt nya värden utvinnas.

92 procent av den europeiska datan finns på servrar utanför Europa. För europeiska företag och länder står alltså mycket på spel. Om ett bolag lagrar sin information i exempelvis USA eller Kina gäller inte EU:s förordningar. Och saker och ting kan förändras snabbt. En enda affärsuppgörelse kan innebära att information flyttas. Den här situationen har fått stor uppmärksamhet från EU:s sida och en uppdatering av ramverket som säkerställer dataflödet mellan unionen och USA är på väg.

Men eftersom data är en värdefull resurs handlar digital självständighet, eller digital suveränitet, inte bara om säkerhet, utan också om att främja innovation och tillväxt.

– I Norden finns det generellt sett en hög mognadsgrad och en stor innovationskraft när det gäller att digitalisera tjänster för medborgare och samhälle. Utmaningen är att små och medelstora företag måste ha samma förutsättningar som de stora, säger Wenche Karlstad.

”Inget nytt koncept”

Trots utmaningarna är Wenche Karlstad och hennes kollegor optimistiska. Med stöd från experter kan ett företag få rätt verktyg för att bedöma sin specifika situation. Det arbetet lägger grunden för digital självständighet.

– Även om utmaningarna verkar stora är framtiden fylld av nya lösningar och möjligheter, säger hon.

Ett exempel på en lösning är nya och dynamiska molntjänster som balanserar behovet av samarbete med olika och mångskiftande myndighetskrav. Ett annat är vad Wenche Karlstad kallar för ”suveränt moln”, eller ett självständigt moln.

Enkelt uttryckt innebär det ett moln som ger tillgång till data enligt de lagar och regelverk som gäller i landet. Samtidigt behålls fördelarna med en traditionell molnlösning, såsom smidighet, innovation, säkerhet och automatisering.

– Det är inget nytt koncept, men har blivit ytterst aktuellt på grund det förändrade geopolitiska landskapet och nya bestämmelser som påverkar kontrollen över data. Ett suveränt moln ger en trygg miljö för lagring, behandling och överföring av data – under en och samma lagstiftning, säger Wenche Karlstad.

Djupdyk i ämnet digital suveränitet genom Tietoevrys Tech Talks i Sverige eller Finland.

Mer från Tieto Evry

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tieto Evry och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera