ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Flodén: Riksbanken behöver inte följa varje steg ECB tar

Det finns förutsättningar för att snart ta ytterligare ett steg bort från de allra lägsta räntenivåerna. Men därefter är det lämpligt att låta räntan ligga stilla tills det finns tydliga tecken på att konjunkturen och inflationstrycket stärks. 

Att inflationsproblemen inte längre är lika stora i Sverige innebär att Riksbanken inte behöver följa varje steg som ECB tar. 

Det sade vice riksbankschefen Martin Flodén enligt protokollet från det penningpolitiska mötet den 4 september.

Inflationen har legat nära målet i snart tre år och förtroendet har stärkts. Inget tyder på att kronan ska bli övervärderad. Därför är förutsättningarna för den svenska penningpolitiken bättre i dag, menade Martin Flodén. 

Han sade samtidigt att tecknen på fallande inflationsförväntningar är oroande. 

"Det här gäller särskilt euroområdet där inflationstrycket fortfarande är problematiskt svagt. ECB har signalerat att ytterligare penningpolitiska stimulanser är att vänta under hösten. Allt tyder alltså på att omvärldsräntorna kommer att förbli mycket låga framöver", sade han. 

I Sverige förefaller förtroendet för inflationsmålet vara lite starkare och dessutom visar Riksbankens olika mått på underliggande inflation att inflationstrycket har stigit de senaste åren. Svensk penningpolitik behöver utformas med hänsyn till det allt lägre internationella ränteläget. Men inflationsproblemen är inte längre lika stora i Sverige som i euroområdet och vi behöver inte följa varje steg som ECB tar, sade han.

Martin Flodén påpekar också att en svagare konjunktur inte nödvändigtvis betyder att det blir lågkonjunktur. 

"I Sverige är resursutnyttjandet fortfarande högt. Sysselsättningsgraden har under en rad år ökat snabbare än våra prognoser och är nu mycket hög. Det är fortfarande brist på arbetskraft och höga vakansgrader i många branscher. Även byggandet väntas förbli högre än ett historiskt snitt de kommande åren trots en dämpning från toppåret 2017", sade Martin Flodén. 

Planeringen för en svagare inflationsutveckling ska inte heller vara densamma som planeringen för en svagare konjunktur.

"Riksbanken ansvarar för prisstabiliteten och att förtroendet för inflationsmålet består. Vid en eventuell konjunktursvacka behövs däremot såväl expansiv finans- som penningpolitik", sade han. 

Penningpolitiken har enligt Martin Flodén fortfarande kraftfulla verktyg för att hantera olika marknadsmisslyckanden som kan uppstå i en recession. 

"Men från dagens nivåer på räntor, kreditgivning och växelkurs kan penningpolitikens allmänna konjunkturstimulans knappast bli ännu starkare", sade han.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies