ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Krisen i Oscar Properties

Oscar Engelberts besked: Tar inte ut någon lön under 2020

  • Oscar Properties meddelade sent under onsdagen villkoren i bolagets utbyteserbjudande och företrädesemission. Foto: Jesper Frisk

Sent på onsdagen meddelade den pressade bostadsutvecklaren Oscar Properties villkoren i bolagets utbyteserbjudande och företrädesemission. Bolaget får nya finansprofiler i ägarlistan och vd Oscar Engelbert åtar sig samtidigt att arbeta utan lön eller rörlig ersättning under hela 2020. Di söker Oscar Engelbert för en kommentar.

Företrädesemissionen som annonserats tidigare ger stamaktieägarna rätt att teckna fem nya stamaktier per en befintlig stamaktie för en teckningskurs om 1,49 kronor per aktie. Det kan jämföras med onsdagens stängningskurs på 6,16 kronor för stamaktien.

Oscar Properties huvudägare och vd Oscar Engelberts helägda bolag Parkgate har åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 25 miljoner kronor. Vidare har investerare som fastighetsmiljardären Erik Paulssons Backahill, finansprofilen Mats Gabrielsson och Kvalitena, i avtal med Parkgate, åtagit sig att teckna stamaktier för drygt 65 miljoner kronor. 

Teckningsåtagandena motsvarar cirka 36 procent av företrädesemissionen. Aktieägare som representerar cirka 34 procent av aktierna och cirka 36 procent av rösterna i har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas kommer bolaget att tillföras cirka 249 miljoner kronor i emissionslikvid.

Utbyteserbjudandet går ut på att varje preferensaktie frivilligt kan bytas mot 25 nyemitterade stamaktier medan varje preferensaktie av serie B kan bytas mot 50 nyemitterade stamaktier. Företrädesemissionen är villkorad av att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte i utbyteserbjudandet.

Oscar Properties lämnade även en sammanfattning av den finansiella situationen för bolaget. Som en del i ansträngningarna att vända den pressade bostadstillverkaren har vd:n Oscar Engelbert åtagit sig att arbeta utan lön eller rörlig ersättning under hela 2020. Under 2018 uppgick hans lön, förmåner och pensionsavsättningar till drygt 6 miljoner kronor, enligt senaste årsredovisningen.

Oscar Properties har per i dag likvida medel om knappt 45 miljoner kronor och ett rörelsekapitalunderskott om cirka 60 miljoner kronor. De kommande tolv månaderna uppgår bolagets uppskattade rörelsekapitalsbehov, inklusive finansiella åtaganden och förfallna leverantörsskulder, till drygt 1.660 miljoner kronor, enligt onsdagens uppdatering.

Bolaget planerar att ta in ytterligare rörelsekapital om drygt 900 miljoner kronor genom dels företrädesemissionen men också genom avyttring av delar av befintligt fastighetsbestånd, ersättning från samarbetspartners för projektledning samt avyttring av tolv osålda bostadsrätter.

Oscar Properties avser även förlänga befintliga lån som förfaller under det kommande året om drygt 600 miljoner kronor. Därutöver har bolagets kunder separata och överenskomna byggnadskrediter om knappt 200 miljoner kronor, vilka finansierar byggverksamhetens åtaganden för färdigställande av projekt. 

”De åtgärder som styrelsen föreslår innebär, förutsatt att de utfaller enligt plan, att bolagets stamaktieägare och preferensaktieägare tillsammans ger Oscar Properties de ekonomiska förutsättningar som krävs för att bolaget ska kunna fokusera på kärnverksamheten – att bygga exklusiva och unika bostäder som går att sälja med en premie mot genomsnittspris”, heter det.

Bolaget varnar samtidigt för riskerna om planerna inte faller ut som de tänkt sig:

”Om utbyteserbjudandet och företrädesemissionen inte uppnår en hög anslutningsgrad, trots utställda teckningsåtaganden till bolaget respektive Parkgate i företrädesemissionen, kan bolaget tvingas undersöka alternativa finansieringsmöjligheter samt senarelägga eller avbryta planerade bostadsprojekt. Om samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns en risk för bolagets fortsatta verksamhet”.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer