ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Färre byggstarter för JM

JM byggstartade färre bostäder under årets första kvartal men antalet sålda bostäder ökade. Samtidigt rapporterar bolaget något svagare omsättning och resultat än väntat.

JM:s intäkter minskade från 4.054 miljoner kronor under fjolårets första kvartal till 3.669 Mkr i år. Det var något under väntade 3.834 Mkr enligt Bloombergs analytikersammanställning.

Rörelseresultatet på 313 Mkr var även det under snittprognosen 426 Mkr. Resultatet inkluderar dock engångskostnader på 180 Mkr relaterade till avvecklingen av husverksamheten i dotterbolaget JM Entreprenad.

Rörelsemarginalen minskade från 13 till 8 procent på årsbasis. Exklusive husverksamheten i JM Entreprenad ökade dock rörelsemarginalen till 13,6 procent.

Antalet produktionsstartade bostäder sjönk från 570 stycken under jämförelsekvartalet till 406 stycken under årets första kvartal. Antalet sålda bostäder ökade dock från 480 till 667 stycken. JM uppger att myndighetsbeslut fördröjer produktionsstarter.

Antalet bostäder i pågående produktion uppgår till 7.842, en ökning med drygt 2 procent på årsbasis.

JM Bostad Stockholm redovisar ett rörelseresultat på 229 Mkr, ned från 274 Mkr under fjolårets första kvartal. Rörelsemarginalen försvagades från 18,6 till 16 procent.

”Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas fortsatt av de skärpta amorteringskraven och den försiktigare hållningen från bankerna i kreditgivningen till bostadsköpare. Dessutom har ett stort utbud av nyproducerade bostäder i Stockholm en fortsatt dämpande effekt”, skriver vd Johan Skoglund i en kommentar.

Han uppger dock att boknings- och försäljningsutvecklingen varit positiv i huvudstaden med 238 sålda bostäder jämte 117 under samma period 2018.  I nuläget har JM projekt för drygt 400 bostäder i Stockholm där bolaget nu inväntar myndighetsbeslut. 

”Likväl bedöms förutsättningarna goda för tydligt högre nivå av produktionsstarter under återstoden av året där vi har god bokningstakt i kommande bostadsprojekt och där myndighetsbeslut är mindre gränssättande”, skriver Johan Skoglund.

Efter avvecklingen av husverksamheten i JM Entreprenad kommer dotterbolaget inriktas mot anläggningsverksamhet där synergierna är tydliga enligt Johan Skoglund.

”Avvecklingen innebär tyvärr varsel av medarbetare och större engångskostnad som redovisas under det första kvartalet. Vi är mycket angelägna om att så väl som möjligt omhänderta den personal som blir övertalig och säkerställa att pågående projekt överlämnas till våra beställare på ett bra sätt”, skriver Johan Skoglund.

Nettokostnaden för omställningen av JM Entreprenad bedöms landa på 30-50 Mkr under perioden 2019-2021. 

Texten uppdateras.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies