ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

H&M:s resultat krossar de lågt ställda förväntningarna

Modejätten H&M redovisade ett rörelseresultat på 1.005 miljoner kronor under det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 679 miljoner kronor enligt Infront Datas sammanställning av 13 analytikers prognoser. Under samma kvartal i fjol landade rörelseresultatet på 1.208 Mkr. 

Bruttoresultatet uppgick till 50 procent vilket var över analytikernas prognos på 49,5 procent. 

”Vårt pågående förändringsarbete har bidragit till starkare kollektioner med ökad fullprisförsäljning, lägre prisnedsättningar och ökade marknadsandelar. Vi hade en bra försäljningsutveckling både i butik och online på många marknader, till exempel i Sverige där vi växte med 11 procent, Storbritannien 8 procent, Polen 15 procent, Kina 16 procent och Indien 42 procent i lokal valuta”, skriver Karl-Johan Persson, vd för H&M, i rapporten. 

H&M:s nettoresultat landade på 803 Mkr vilket var 47 procent över analytikernas prognos enligt Infront Datas sammanställning. Under samma kvartal i fjol landade siffran på 1.372 Mkr. 

”Kvartalets vinst före skatt om 1.043 Mkr påverkades negativt av försäljningsbortfallet i Tyskland, men också av kostnader om cirka 250 Mkr kopplade främst till onlineplattforms-bytet i Tyskland samt fortsatta kostnader relaterade till genomförda och kommande transitioner av nya logistiksystem. Detta har kortsiktigt en negativ marginalpåverkan men kommer att ha en positiv påverkan på längre sikt då det kommer att medföra ett snabbare, flexiblare och mer effektivt produktflöde”, skriver Karl-Johan Persson. 

Modejättens nettoomsättning under perioden 1-27 mars ökade med 7 procent i lokal valuta jämfört med i fjol. 

Varulagret ökade med 5 procent justerat för valuta. I kronor ökade varulagrets bokförda värde med 14 procent till nästan 40 miljarder kronor motsvarande 18,6 procent av omsättningen på rullande tolv månader. 

”Varulagrets sammansättning som till absolut största delen utgörs av nya vår och sommarvaror, förbättrades ytterligare från det fjärde kvartalet och bolaget bedömer därför att prisnedsättningarna i relation till omsättningen kommer att fortsätta att minska i det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år”, skriver H&M i rapporten. 

Nettotillskottet av nya butiker uppskattas landa på 175 under helåret 2019. I Europa sker fler stängningar än öppningar vilket innebär att butiksbeståndet väntas minska med omkring 50 butiker i Europa. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies