ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

EU:s stålimportkvot ska höjas tre gånger fram till 2021

EU:s tullfria kvoter för stålimport kommer i princip att höjas tre gånger med 5 procent var fram tills åtgärden löper ut i juli 2021.

Kommissionen kommer dock att göra översyner i juli 2019 och juli 2020 för att se om tullkvoterna ska anpassas efter ändrade omständigheter.

Det uppgav EU-källor på torsdagen.

På onsdagen gav EU-länderna sitt stöd för en förlängning av EU:s skyddstullar mot stål på världsmarknaden som omdirigeras mot EU från USA:s marknad.

Skyddstullarna gäller 26 produkter. Tullkvoterna innebär att importen är tullfri för de olika produkterna upp till genomsnittet för importen 2015-2017. Därefter utgår tull på 25 procent.

Med utgångspunkt från deras export till EU 2015-2017 får stora exportländer landspecifika kvoter och resten en gemensam kvot. Kvoterna gäller kvartalsvis.

De tre planerade höjningarna med 5 procent ska ske i februari, när de definitiva tullarna startar, i juli 2019 och i juli 2020. I de två senare fallen sker detta under förutsättning att översynerna inte kommer fram till att förhållandena har ändrats avsevärt.

Exempel på ändrade förhållanden skulle kunna vara en ökning av EU:s efterfrågan på vissa stålprodukter eller att USA slopar sina ståltullar.

Några exportländer undantas från EU:s tullkvoter. Det gäller EES-länder (Norge och Island), u-länder med liten export, samt Sydafrika på grund av en klausul i frihandelsavtalet med EU.

Schweiz undantas däremot inte. Anledningen är att Schweiz, till skillnad från Norge och Island, inte deltar i EU:s inre marknad för stål.

Kommissionen inledde en undersökning den 26 mars i fjol strax efter att USA införde sina importtullar. Den 18 juli införde EU provisoriska skyddstullar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies