ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

EU:s finansministrar strider om slopad vetorätt i skattefrågor

  • Sveriges finansminister Magdalena Andersson. Foto: Joey Abrait

EU:s finansministrar ska på tisdagen drabba samman om varje EU-land ska förlora sin vetorätt i skattefrågor.

Ekofinmötet tar också upp om EU ska införa en flygskatt. Finansministrarna klubbar även hur EU:s finanstillsyn ska stärkas efter brexit.

EU-kommissionen har, påhejad av Frankrike, föreslagit att införa beslut med kvalificerad majoritet i skattefrågor. Nu krävs enhällighet bland alla EU-länder.

Vetot skulle slopas successivt i fyra steg: Först för EU-beslut som gäller skatteflykt och skatteundandragande. Steg två skulle komma samtidigt, om klimat- och hälsobeskattning.

Steg tre gäller områden som till stor del redan är harmoniserade, främst moms och punktskatter.

Sista steget skulle bli de riktigt kontroversiella skatteområdena för att fullborda inre marknaden: en konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) och skatt på den digitala ekonomin.

Även Italien, Spanien, Portugal, Österrike och till viss del Tyskland står bakom Frankrike.

Sverige är mycket kraftigt emot att ens ta det första steget. Kraftigt motstånd kommer också från Irland, Luxemburg, Malta, de baltiska länderna, Cypern, Polen och Slovakien är negativa.

Eftersom det krävs enhällighet att gå över till majoritetsbeslut ser många EU-källor en övergång som omöjlig.

Kommissionen och Frankrike argumenterar att EU:s beslut skulle gå snabbare och vara mer demokratiska då Europaparlamentet involveras.

Motståndarna tycker att nuvarande beslutsform är minst lika demokratisk då de nationella parlamentet involveras via ländernas regeringar.

Efter debatten får EU:s ordförandeland Rumänien avgöra nästa steg. Franska källor uppger att man är medveten om att arbetet måste ske långsiktigt.

Beträffande flygskatten vill Nederländerna nu signalera att man vill ha en ordentlig debatt vid nästa ekofinmöte, den 12 mars.

Nederländerna vill ha en flygskatt på EU-nivå eftersom den nederländska regeringen fick avskaffa sin när effekten blev att flygresenärer åkte från grannländer.

Förra ekofinmötets stridsfråga - om EU:s finanstillsyn - har lösts på tjänstemannanivå. Finansministrarna ska bara klubba beslutet.

Centraliseringen av befogenheter från nationella tillsynsmyndigheter till Europeiska systemrisknämnden och de tre europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, ESMA och EIOPA har minskat.

Det ursprungliga förslaget hotade att flytta kontrollen av hälften av svenska prospekt till av ESMA i Paris. (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. De övriga två är Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.)

EU-länderna är nu redo att inleda förhandlingar med Europaparlamentet om slutversionen av lagstiftningen. Målet är att bli klara innan parlamentets mandatperiod löper ut inför valet till parlamentet i maj.

Slarv och fusk i EU:s budget har minskat. Därför kommer Sverige - för första gången på sju år - inte rösta emot att ge kommissionen ansvarsfrihet. Nu gäller det 2017 års budget. Sverige kommer att avstå. Nederländerna väntas bli enda land att fortsätta rösta nej.

Sverige håller inne med grönt ljus eftersom förbättringen kan ha påverkats av att volymen på utbetalningar var mindre 2017.

Felnivån har sjunkit från 4,7 procent 2013 till 3,1 procent 2016 och 2,4 procent 2017. EU:s mål är dock 2 procent.

Finansministrarna antar också slutsatser om riktlinjer för EU-budgeten 2020. Denna budget utgår från att Storbritannien har lämnat EU men betalar till budgeten enligt utträdesavtalet.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer