ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Euron försvagas ytterligare mot dollarn

Europaräntorna sjönk på onsdagen, med tyska räntor 2-5 punkter lägre och tioåringen åter ned under minus. Börserna backade och euron tappade. 

Varvtalet i den tyska ekonomiska motorn står i fokus och på onsdagen kom svagare signaler därifrån. IFO-index över klimatet inom näringslivet sjönk till 99,2 i april från 99,7 föregående månad, under väntade 99,9. 

Nulägesindex sjönk till 103,3 från 103,9, medan det framåtblickande indexet sjönk till 95,2 från 95,6.

Den halvårsvisa nedåttrenden, som avbröts i mars, har nu alltså återupptagits. IFO-ekonomen Klaus Wohlrabe noterade att indexet pekar mot en tillväxt under prognosen på 0,8 procent för i år. Industrisektorn tynger ekonomin och beslutet att skjuta på brexit har inte hjälpt till. Den inhemska ekonomin förblir däremot en stöttepelare. 

Även tidigare har industrin visat tecken på att vika, med industri-PMI klart under 50-nivån. En förbättring i fordonssektorn efter förra årets problem tycks inte kunna motverka andra negativa faktorer. 

Unicredit såg IFO-utfallet som en besvikelse, men tycker ändå det finns fortsatt fog för att förvänta sig en återhämtning andra halvåret. Det framåtblickande indexet ligger fortsatt över botten från i februari, och följer det historiska mönstret vid vändpunkter uppåt. 

En större trigger kan ske på exportsidan om det blir ett handelsavtal mellan USA och Kina, vilket skulle förbättra sentimentet globalt och indirekt för tyska företag. Det finns tecken på en stabilisering i Kina och en brexitlösning kan i slutändan lyfta optimismen. Men nedåtrisker finns, som hotet om USA-biltullar riktade mot EU, där besked kan komma i maj.

I Frankrike sjönk indexet för tillverkningsindustrin till 101 i april från 103 i mars, den lägsta nivån på nästan fyra år, och utsikterna för produktionen dämpades. 

Euron har varit under press mot dollarn i veckan och tappade ytterligare till under 1:12-nivån. Dollar/yen gick däremot sidledes. 

USA-räntorna fortsatte ned med den tioåriga statsobligationen på 2,52 procent.

Pundet återhämtade sig marginellt mot dollarn. Enligt uppgifter till Financial Times förbereder Theresa May att låta brexitavtalet gå upp till omröstning en fjärde gång, men nu inbäddad i annan lagstiftning. Därmed skulle de undvika att behöva vara med i EU-valet, som ser ut att bli ett rejält bakslag för Tories. Vice premiärminister David Lidington sade att samtalen med Labour varit konstruktiva men svåra, och att parlamentet måste hitta ett sätt att leverera den brexit som folket röstat för. 

Kanadadollarn tappade något mot USA-dollarn efter att Bank of Canada behållit räntan oförändrad men släppt sin tidigare bias mot högre räntor, som de haft sedan slutet av 2017.

Även Australiendollarn tappade, 0,8 procent, i spåren av ett lägre inflationsutfall än väntat första kvartalet. 

RBA har haft oförändrad ränta sedan augusti 2016 men den senaste tiden skiftat över i mer neutral riktning. Vid förra mötet i april diskuterades möjligheten av en räntesänkning även om de inte såg några starka skäl för att ändra räntan i närtid. Nästa policymöte hålls den 7 maj. 

"För en inflationsbekämpande centralbank, så bör det nu inte finnas så mycket motstånd mot ytterligare policystimulans i närtid. Detta trots motståndskraften på arbetsmarknaden, tecken på förbättring i Kina och oro för hushållens skuldsättning", sade Paul Brennan på Citigroup till Bloomberg News. 

Svenska räntor följde övriga Europa ned och sjönk 1-4 punkter. Kronan tappade marginellt mot dollarn och euron.

Morgan Stanley skrev i ett marknadsbrev att Riksbankens besked på torsdagen har stor potential att ge skjuts åt kronan, i endera riktningen. De tror själva att Riksbanken lämnar oförändrat men sänker räntebanan något, så att nästa höjning antas komma under fjärde kvartalet snarare än tredje. 

Ledande indikatorer i Sverige och euroområdet har förblivit svaga och kärninflationen (KPIFXE) väntas gå sidledes framöver. De nästan två höjningar som Riksbanken indikerat för 2020 ser lite för optimistiskt ut givet en mer duvaktig ECB.

Att Riksbankens besked har ovanligt stor bäring på kronan beror dels på att de även ska besluta om balansräkningen, men också på att optionsmarknaden i kronan inte har någon tydlig riktning samtidigt som det finns en rad möjliga olika utfall, i synnerhet vad gäller räntebanan. Det påminner om upptakten till mötet i december 2018 då marknaden hade en måttlig övertygelse om en höjning.

Investerare väntar sig överlag en liten nedrevidering av räntebanan och att Riksbanken återinvesterar åtminstone en del av obligationsförfallet i slutet av 2020 i förtid för att jämna ut köpen, vilket ökar balansräkningen i närtid. 

"Därmed är en lätt duvaktig Riksbank till stora delar inprisad, vilket indikerar att om de levererar i linje med dessa förväntningar, som vi tror, kan EURSEK klättra initialt, men rörelsen begränsas till 10:65", skrev Morgan Stanley.

Om Riksbanken lämnar räntebanan oförändrad skulle det vara en positiv överraskning för kronan, och EURSEK kan åter testa 10:37-nivån inom några dagar. Det kan gå ned mot 10:20 om Riksbanken beslutar att inte återinvestera obligationsförfallet. För att kronan ska ta sig över 10:70 skulle Riksbanken behöver ändra rejält i räntebanan och ta bort den väntade höjningen andra halvåret, i spåren av ECB och Fed. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies