ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

EU: Svenskar betalar av på bolånen för långsamt

  • Foto: Anders Wiklund/TT

Sverige sticker ut internationellt med en mycket låg amorteringstakt på bolån, även efter att amorteringskraven införts. Detta möjliggör en högre skuldsättning i Sverige än i andra länder, men de höga skulderna gör samtidigt ekonomin sårbar för störningar, som snabbt stigande räntor.

Det säger Benjamin Angel, direktör vid kommissionens ekonomiska avdelning, DG Ecfin, till Nyhetsbyrån Direkt. Han var i Stockholm för att presentera EU:s landsrekommendationer för Sverige.

"Ni inser det troligen inte, men Sverige är nästan en outlier i världen. Nästan överallt annars i världen måste man återbetala lån väldigt snabbt. I Sverige hyr de flesta människor i princip av banken", säger han.

Han säger att svenska hushåll har en skuldsättning i förhållande till inkomst som är fyra gånger högre än snittet för EU, men påpekar samtidigt att det är svårt att jämföra rakt av eftersom en förhållandevis låg amorteringstakt i Sverige gör att svenska hushåll klarar av högre skulder. 

"Ni har nyligen infört amorteringskrav, men i jämförelse med resten av EU är de satta på en extremt låg nivå. Normalt i EU är att man måste återbetala hela lånet på i genomsnitt runt 20 år. Sverige är väldigt annorlunda och det tillåter folk att ta på sig mer mycket högre skulder", säger Benjamin Angel. 

Han tillägger att den låga amorteringstakten visserligen gör att hushållen kan klara av högre skulder, men de höga skulderna skapar samtidigt sårbarhet för exempelvis stigande räntor. Bostadslånen i Sverige tas till stor del till rörlig ränta, vilket gör att ränteförändringar får direkt genomslag på bolånekostnaderna. 

"Det exponerar svenska låntagare för en mycket svår situation om Sverige skulle få uppleva en inflationschock som tvingar centralbanken att höja räntan kraftigt. En räntechock skulle vara en katastrof. Inse vad det skulle innebära om räntorna av någon anledning skulle stiga till 4-5 procent", säger Benjamin Angel.

Han säger att ett sådant scenario skulle få stora konsekvenser för hushållen, bankerna och hela den svenska ekonomin.

"Det skulle kunna sätta Sverige i en väldigt obekväm sits", säger han.

Han säger att utmaningen för Sverige är att gå mot ett system som inte uppmuntrar skuldsättning lika mycket som i dag. Sådana anpassningar är alltid svåra och för vissa hushåll kan det vara tufft att börja amortera mer än tidigare.

"Men det är ett nödvändigt steg. Systemet där man kan låna på långa löptider utan krav på amorteringar och med ränteavdrag och låg fastighetsskatt gör att folk tar på sig mer skulder och pressar upp priserna", säger Benjamin Angel och tillägger att nu är rätta tiden för att börja med gradvisa reformer, när det ekonomiska läget är gynnsamt och räntorna låga.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies