ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Episurf ska göra riktad emission – tar in ny storägare

Episurf ska göra en riktad nyemission och tar in en ny storägare.

Episurf Medical har beslutat om en nyemission av högst 3.713.814 B-aktier riktad till ett antal utvalda investerare, däribland Niles Noblitt, en av grundarna till Biomet. Emissionen är även riktad till den befintliga aktieägaren Rhenman Healthcare Equity. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare har styrelsen beslutat om en riktad nyemission av teckningsoptioner till Niles Noblitt, vilken ger honom rätt att teckna ytterligare högst 2.252.210 B-aktier.

B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 4 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 4,8 procent jämfört med stängningskursen för Episurfs B-aktie den 9 november 2018. Genom denna emission kan Episurf komma att tillföras högst cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och ger under två år rätt att teckna högst 2.252.210 B-aktier till en teckningskurs om 4 kronor per aktie. Genom denna optionsemission kan Episurf komma att tillföras ytterligare högst cirka 9 miljoner kronor. 

Sammanlagt kan Episurf således som högst komma att tillföras cirka 24 miljoner kronor. Bolaget avser att använda den potentiella emissionslikviden för fortsatt verkställande av sin strategi, med fokus mot initiering av klinisk studie i USA, lansering av fotledsimplantat samt fortsatt tillväxt i Europa, heter det.

Niles Noblitt är en av grundarna av och tidigare ordförande för en av de globala ledarna inom den ortopediska industrin, Biomet (numera Zimmer-Biomet). Han har åtagit sig att i aktieemissionen teckna 2.252.210 B-aktier till ett sammanlagt belopp om cirka 9 miljoner kronor, förutsatt att han under en tvåårsperiod ges möjlighet att dubblera sin investering till samma villkor. Detta uppnås genom att styrelsen beslutat om optionsemissionen. Godkänner den extra bolagsstämman emissionerna blir således Niles Noblitt ägare till mellan 2.252.210 och 4.504.420 B-aktier, motsvarande cirka 5-11 procent av rösterna och 7-14 procent av aktierna i bolaget. 

Rhenman Healthcare Equity ökar genom den riktade aktieemissionen sin andel av kapitalet i Episurf från 4,4 procent till 4,9 procent. 

Styrelsens emissionsbeslut är villkorade av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 7 december 2018. 

Aktieemissionen innebär en högsta utspädning om cirka 12 procent av aktierna och 9 procent av rösterna. 

Genom optionsemissionen kan ytterligare 2.252.210 B-aktier komma att emitteras, motsvarande en ytterligare högsta utspädning om cirka 7 procent av aktierna och 5 procent av rösterna, eller totalt högst 19 procent av aktierna och 14 procent av rösterna. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies