ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Eniro skriver ner goodwill och släpper rapport i förtid

Eniros styrelse har beslutat om en goodwillnedskrivning på totalt cirka -565 miljoner kronor som belastar resultatet i fjärde kvartalet. Bolaget släpper även sin delårsrapport i förtid.

Nedskrivning av värdet på goodwill är inte kassaflödespåverkande, men baseras bland annat på en bedömd förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande verksamheten, enligt ett pressmeddelande.

Av delårssiffrorna framgår det att Eniros totala rörelseintäkter uppgick till 320 miljoner i det fjärde kvartalet, en minskning med 17 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 16 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 37 miljoner, ner från 44 miljoner under samma period i fjol. Rörelseresultatet landade på -565 miljoner, mot plus 2 miljoner samma kvartal i fjol. Kassaflödet från den löpande verksamheten var plus 27 miljoner, upp från 6 miljoner under det fjärde kvartalet 2017.

”Vi avslutar 2018 med en stark kassa och ett ebitda-resultat i enlighet med våra förväntningar. 2018 års refinansiering med avslutat låneavtal med bankkonsortiet och istället en ny obligationslösning ger goda förutsättningar för 2019”, skriver bolagets vd Örjan Frid i rapporten.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar att utdelning inte skall utgå, vare sig på stam-, eller preferensaktier.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies