ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Electrolux klår förväntningarna men sänker utsikter

Vitvarubolaget Electrolux rapporterar ett något högre resultat än väntat i det första kvartalet. 

Electrolux justerade rörelseresultat kom in på 1.302 miljoner kronor där förväntningarna låg vid 1.242 Mkr, enligt Infront Datas konsensus.

Omsättningen kom in på 29.710 Mkr där väntat var 29.537 Mkr. Det ger en justerad rörelsemarginal på 4,4 procent, mot väntade 4,2 procent.

Försäljningstillväxten uppgick till 1,6 procent, som ett resultat av höjda priser och en förbättrad produktmix. 

”Det underliggande rörelseresultatet var ungefär i linje med föregående år. Jag är särskilt nöjd med att de prishöjningar vi genomfört till fullo kompenserat för den starka motvind vi mött i form av högre råmaterialkostnader, handelstariffer och negativa valutaeffekter”, skriver bolagets vd Jonas Samuelson i rapporten.

Vitvarujätten sänker sina utsikter för den nordamerikanska vitvarumarknaden och spår nu något negativ volymutveckling under 2019. Tidigare prognos var stabilt till något negativt.

Electrolux höjer samtidigt marknadsprognosen för Latinamerika till något positiv, från tidigare stabilt till något negativt. Prognosen ”något positivt” för Europa upprepas.

Utifrån aktuella nivåer bedömer Electrolux att den negativa påverkan under 2019, jämfört med föregående år, från råmaterial, handelstariffer och valuta kommer att uppgå till cirka 1,7-1,9 miljarder, jämfört med tidigare bedömning på cirka 2,0–2,4 miljarder. 

”Vi förväntar oss även fortsättningsvis att pris kommer att kompensera för denna starka externa motvind”, skriver Jonas Samuelson.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies