ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Dollarn stärks under tisdagseftermiddagen

Europeiska statspappersräntor steg något överlag i tisdagens handel, men tyska räntor noterades ändå något under nivåerna vid svenska marknadens stängning vid lunchtid på torsdagen. Euron försvagades mot dollarn i eftermiddagens handel, efter att ha varit tämligen stabil under påskledigheten.

Europeiska marknadsaktörer avvaktar kommande bolagsrapporter för eventuella konjunkturindikatorer, och på makrofronten riktas intresset närmast mot onsdagens tyska IFO-index. Den tyska konjunkturbarometern vände upp i mars efter att ha sjunkit varje månad sedan i augusti. Sentimentsindexet steg till 99,6, från 98,7 i februari, och prognoserna pekar nu mot en liten uppgång även i april, till 99,9.

Italienska räntor steg mer än i övriga Europa efter att Eurostat rapporterat att landets statsskuld åter började stiga under 2018, till 132,2 procent av BNP från 131,4 procent 2017, och detta skedde på toppen av konjunkturen, i år väntas Italiens BNP-tillväxt sjunka till kring eller under noll, från +1,0 procent 2018.

Svenska statsobligationsräntor steg något i längre löptider på tisdagen, tioårsräntan upp 2 punkter, till 0,41 procent, medan motsvarande tyska ränta sjönk 2 punkter, till 0,03 procent, jämfört med noteringen när svenska marknaden stängde på skärtorsdagen.

Euron stärktes drygt 3 öre mot kronan, till 10:51, efter att ha handlats på lägre nivåer under den svenska påskledigheten. Dollar stärktes samtidigt 6 öre, till 9:38, och TCW-index steg till 142,98 (142,55).

Torsdagen står i fokus för svenska ränte- och valutamarknader, med kvartalsbarometer från Konjunkturinstitutet (KI) och räntebesked och ny penningpolitisk rapport från Riksbanken.

Infront Datas prognosenkäter antyder att KI:s barometerindikator kommer att sjunka svagt i april, till 101,5 från 101,7 i mars. Marsutfallet visade en nedgång till 101,7 från 101,9 i februari. Index för tillverkningsindustrin sjönk kraftigt i mars från tidigare höga nivåer, till 107,5 från 113,0 i februari. Det balanserades dock i viss mån av en tydlig uppgång för tjänstesektorn, till 98,6 från 93,8 i februari.

Beträffande Riksbanken är analytikerna eniga om att reporäntan inte kommer att ändras nu, och en klar majoritet väntar också att Riksbanken kommer att fortsätta att signalera att nästa räntehöjning kommer under andra halvåret i år. Andra halvåret omfattar dock fyra penningpolitiska möten, så ett oförändrat verbalt budskap kan dölja åtminstone vissa justeringar av räntebanan.

Riksbanken kommer med all sannolikhet att behöva justera ner KPIF-prognoserna för åtminstone innevarande år, till stor del beroende på det överraskande låga januariutfallet, men frågan är hur ledamöterna kommer att väga det mot den bättre trenden i Riksbankens egna underliggande inflationsmått.

Därtill kan Riksbankens besked om en eventuell fortsättning för de förtida återinvesteringarna av förfallande obligationer i portföljen efter halvårsskiftet bli en viktig faktor för kronans växelkurs. Flertalet ekonomer räknar med att de kommer att fortsätta, men i en lägre takt än nu.

Amerikanska statspappersräntor vände neråt på tisdagen, efter att ha stigit på måndagen, vid svensk stängning noterades tioårsräntan till 2,57 procent, 1 punkt högre jämfört med vid den svenska torsdagsstängningen. 

USA-data på tisdagen visade att försäljningstakten för nya bostäder oväntat steg 4,5 procent i mars, efter att ha ökat med 5,9 procent i februari. Analytikernas konsensusprognos pekade mot en nedgång med 2,5 procent i mars, men uppgången kan kanske förklaras av att medianpriset samtidigt sjönk 9,7 procent jämfört med i mars 2018. 

Under den svenska ledigheten visade data över bostadsbyggandet, på långfredagen, däremot en oväntad nedgång i mars, och på måndagen kom statistik som visade att försäljningstakten på befintliga bostäder sjönk mer än väntat samma månad.

Richmond Feds index sjönk till 3 i april, från 10 i mars.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies