ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Dollarn fortsätter stärkas efter Fed-besked

Europaräntorna visade relativt små förändringar på torsdagen, medan avkastningskurvan i USA flackade och dollarn fortsatte att stärkas i spåren av Fed-beskedet på onsdagskvällen. 

Marknaden spår fortfarande en till Fed-sänkning i år, men efter Fed-chefen Jerome Powells kommentarer har förväntningarna på fortsatta sänkningar in i nästa år dämpats något. För septembermötet ligger sannolikheten för en sänkning något över 50 procent enligt CME:s Fed Watch Tool. 

Den tvååriga amerikanska statsobligationen har sammantaget stigit 4 punkter till 1,85 procent från före Fed-beskedet, medan tioåringen är ned 4 punkter till 1,99 procent. Spreaden mellan två- och tioåringen är därmed nere på 14 punkter, inte långt från lägstanivån på 12 punkter från i mars.  

Dollarn har tagit stöd av Fed-beskedet och stärkts successivt med cirka 1 procent till 1:1040 mot euron.

"Den ökade sannolikheten för en brexit utan avtal och avsaknaden av framsteg i handelssamtalen mellan USA och Kina har belyst att utsikterna för euroområdets ekonomi kan få en mer negativ chock framåt slutet av året. I den miljön ser euron sårbar ut", sade Lee Hardman på MUFG till Reuters. 

Yenen stärktes däremot under torsdagen och är netto i stort oförändrad från före Fed-beskedet. 

Ny månad innebär industri-PMI från en rad länder, och även om det skett en liten förbättring på vissa håll visar flera länder i Europa och Asien fortsatt på kontraktion i sektorn. 

Euroområdets inköpschefsindex sjönk till definitiva 46,5 i juli, jämfört med 47,6 föregående månad, vilket var en liten uppjustering från preliminära 46,4. Tysklands utfall drogs upp något, till 43,2, medan Frankrikes åter drogs ned under 50-strecket.

Inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin steg till 49,4 i juli från 49,3 föregående månad, medan Kinas industri-PMI (Caixin) steg till 49,9 från 49,4. 

I USA sjönk ISM:s industri-PMI till 51,2 i juli från 51,7 i juni, under väntade 52,0 och det lägsta utfallet sedan maj 2016. Bland annat sjönk delindex över produktion, sysselsättning och nya exportorder. 

Industri-PMI i Sverige överraskade däremot positivt och låg still på 52,0, väntat var 50,5. Nordea noterar att order/lager-kvoten förbättrades vilket kan båda gott för utfallen kommande månader. 

"Totalt sett så fortsätter PMI att indikera en dämpad tillväxt i tillverkningsindustrin men är långt från fritt fall. Tillväxten är ändå ett bekymmer för Riksbanken, vilket understryker att de kommer att ligga still länge än", skriver Nordea. 

Svenska räntor var svagt upp, medan kronan tappat cirka 10 öre mot dollarn och 2 öre mot euron. 

Brittiska räntor sjönk något på torsdagen. Pundet har återupptagit utförsbacken mot dollarn, där oron för en hård brexit tynger. Under torsdagen trycktes pundet tillfälligt ned under 1:21-nivån, till 1:2085 - den svagaste nivån sedan början av 2017 - för att därefter återhämta sig något till 1:2110.

"Pundet förblir känsligt för en ytterligare eskalering i brexitspänningarna och vi väntar oss att marknaden kommer att diskontera högre risk för ett utfall utan avtal kommande veckor", sade Roger Hallam på JP Morgan Asset Management till Reuters.  

Denna osäkerhet är ett dilemma för Bank of England, som i linje med förväntningarna lämnade styrräntan oförändrad på torsdagen. Ledamöterna noterade att det är en ovanligt stor osäkerhet om utsikterna för ekonomin på grund av brexit. 

"Den ökade osäkerheten om EU-utträdet innebär att ekonomin kan följa ett stort antal vägar de kommande åren. Den lämpliga banan för penningpolitiken kommer att bero på balansen av effekterna från brexit på efterfrågan, utbud och växelkurs", skriver de.

I sina nya prognoser har BOE inte med möjligheten för ett utträde utan avtal, utan utgår fortsatt från en ordnad brexit som så småningom kan föranleda räntehöjningar. Svagare globala utsikter och handelskonflikterna har ändå fått BOE att sänka sin BNP-prognos på kort sikt. 

Skulle Storbritannien lämna EU utan ett avtal bedömer BOE att pundet skulle försvagas, samtidigt som tillväxten skulle bromsa in och inflationen stiga. Men det är inte säkert att det leder till ytterligare stimulans, räntan kan justeras i "vardera riktning" vid ett oordnat utträde. 

BOE-chefen Mark Carney sade vid en pressträff att en avtalad brexit fortsatt är det mest sannolika utfallet, och att en hård brexit skulle vara ovälkommet för den globala ekonomin. En fortsatt osäkerhet är att föredra jämfört med det. 

Commerzbank skrev i en kommentar att antagandet om räntehöjningar bygger på en ordnad brexit, men att Carney duckade för riskbedömningen om detta scenario vid pressträffen. Att som BOE ha ett jämnt riskintervall runt huvudscenariot är inte realistiskt.

"Givet omfattningen av en möjlig nedsida för tillväxten i ett scenario av hård brexit, som BOE skissade i november förra året, så är sanningen att de riktiga riskerna ligger klart mer på nedsidan", skrev Commerzbank. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies