ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Dollarn försvagas på fredagen

Dollarn försvagades på fredagen efter en jobbrapport som visade på lägre sysselsättningsökning och löneökningar än väntat. 

Bidragande till dollarns svaga utveckling under morgonen var en artikel i Wall Street Journal som ledde till spekulation om att Federal Reserve kan avsluta höjningscykeln efter den planerade räntehöjningen vid decembermötet. 

Enligt artikeln, som publicerades på torsdagskvällen, överväger Fed-ledamöterna huruvida de ska signalera en "vänta och se"-hållning, efter den troliga räntehöjningen i december, något som skulle kunna signalera en inbromsning i räntehöjningarna nästa år.

Enligt WSJ har den senaste tidens marknadsturbulens inte påverkat Feds bedömning om att ekonomin står på stadiga fötter mycket, tillväxten är stark och arbetslösheten är låg. Inflationen har däremot dämpats de senaste månaderna, och sjunkande oljepris talar för fortsatt dämpning framöver, vilket dämpar Feds känsla av brådska att agera för att förhindra en överhettning i ekonomin.

Artikeln bidrog till att USA-börserna åstadkom en stark återhämtning från de kraftiga fallen i den inledande handeln och uppgångarna fortsatte i både USA och Europa på fredagen. 

Den amerikanska jobbrapporten som publicerades på fredagen visade att antalet sysselsatta i den amerikanska ekonomin ökade med 155.000 personer i november. Revideringen för de två föregående månaderna uppgick till -12.000.

Arbetslösheten uppgick till 3,7 procent, i linje med både prognos och föregående månads utfall. 

Andreas Johnson, USA-ekonom och Fed-bevakare på SEB, skrev i en kommentar att Feds budskap om att nu vara mer databeroende kombinerat med en generell osäkerhet kring policyn under 2019 innebär att novembers arbetsmarknadsdata bör vara något viktigare än normalt. 

"Med det sagt, även om löneökningarna var något svagare än väntat finns det inget i dagens utfall som ändrar synen på arbetsmarknaden och bör inte få Fed att ändra sig om den väntade höjningen i december", skrev han. 

Andreas Bergvall på Handelsbanken var inne på samma spår. 

"Allt pekar på att nästa höjning kommer i december, vilket också prisas in av marknaden", skrev han. 

Vid svensk stängning handlades dollarn vid 112:74 mot yenen och 1:1382 mot euron.

Räntan på den amerikanska tioåringen hade stigit 4 punkter till 2,89 procent. Räntan på den amerikanska tvååringen steg lika mycket och gapet mellan de två var 14 punkter. 

Statistik på fredagsmorgonen visade att tysk industriproduktion sjönk oväntat med 0,5 procent i oktober jämfört med föregående månad.

Analytiker räknade med att produktionen skulle ha stigit med 0,3 procent jämfört med månaden före, enligt Reuters enkät.

I Frankrike steg industriproduktionen dock med 1,2 procent i oktober jämfört med september (väntat +0,7), men sjönk med 0,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

"Oktobers industriproduktion för Tyskland och Frankrike är ytterligare bevis för att euroområdets ekonomi sannolikt inte återhämtar sig starkt från den lägre tillväxttakten i tredje kvartalet", skrev Capital Economics i ett kundbrev.

Den månatliga nedgången i Tyskland var klart svagare än prognos. Även om det delvis drevs av ett fall i den volatila energiproduktionen så sjönk också konsumentvaruproduktionen, skriver analyshuset.

Kanadadollarn och australiendollarn stärktes på fredagen efter uppgångar för olja och guld. 

Enligt uppgifter till Bloomberg News avslutades mötet med ett avtal om produktionsminskningar för Opec+ på 1,2 miljoner fat per dag. 

Produktionssänkningen var uppdelat på 0,8 miljoner fat per dag för Opec-länderna och på 0,4 miljoner fat per dag för länderna utanför Opec.

Brittiska inflationsförväntningar steg till 3,2 procent i november, från 3,0 procent i augusti. Det var högsta nivån på fem år.

53 procent av de svarande förväntar sig att Bank of England kommer att höja styrräntan det kommande året, jämfört med 58 procent i augusti.

Brittiska bostadspriser steg i lägsta takten på sex år. Enligt Halifax steg priserna med 0,3 procent under tremånadersperioden till och med november, jämfört med samma period föregående år. I november jämfört med oktober sjönk priserna med 1,4 procent.

Brittiska bostadsmarknaden, särskilt i London, har dämpats betydligt i år när osäkerhet kring brexit och lägre tillväxt slagit mot efterfrågan.

Kronan tappade 2 öre mot euron jämfört med svensk stängning på torsdagen till 10:26 och 4 öre mot dollarn till 9:02. 

Räntan på den svenska tioåringen steg 3 punkter till 0,48 procent, i linje med övriga Europa. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies