ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Danska Ambu nedjusterar sina prognoser

Det danska medicinteknikbolaget Ambu nedjusterar sina prognoser för både räkenskapsåret 2018/2019 och 2019/2020.

Det framgår av ett pressmeddelande, i samband med att bolaget gjort en produktuppdatering och en bredare genomgång av bolagets strategi kallad ”Big Five 2020”.

Beträffande räkenskapsåret 2018/19 räknar bolaget med att sälja ungefär 750.000 endoskop, en nedjustering från tidigare +750.000 stycken. Organisk tillväxt spås bli ungefär 14-15 procent, att jämföra med tidigare guidning på 15-16 procent.

Ebit-marginalen före engångskostnader beräknas bli cirka 22 procent, ned från 22-24 procent som tidigare hade indikerats.

Det fria kassaflödet väntas samtidigt uppgå till cirka 375 miljoner danska kronor. Ambu hade tidigare räknat med 400-475 miljoner.

Anledningen till att tillväxtprognosen justeras ned är att bolaget bestämt sig för att fasa ut engångskoloskopet SC210. Testerna med SC210 i USA har inte varit tillfredställande och bolaget har därför beslutat att stoppa lanseringen av denna produkt. Nedjusteringen av ebit-prognosen motiveras med den lägre tillväxten samt investeringar i bolagets ”kommersiella infrastruktur”.

För 2019/2020 räknar Ambu med att sälja runt 1.000.000 endoskop, ned från tidigare prognos på +1.000.000 endoskop.

Organisk tillväxt beräknas hamna inom intervallet 16-19 procent, en sänkning från 18-23 procent. Ebit-marginalen för 2019/2020 före engångskostnader spås bli minst 20 procent vilket kan ställas mot tidigare prognos på 26-28 procent. Det fria kassaflödet väntas bli ungefär 9 procent av intäkterna, nedjusterat från 18 procent av intäkterna.

Bolaget skriver att orsaken till att tillväxtprognosen för 2019/2020 justeras ned med i runda tal 3 procentenheter beror stoppet av ovan nämnda SC210.

Att bedömningen för ebit-marginalen sänks mer än så beror på ”ytterligare investeringar i säljorganisationen”. De tillkommande kostnaderna för dessa beräknas till 225 miljoner kronor 2019/2020. Investeringen omfattar cirka 200 nya säljare och en satsning på marknadsföring på bolagets huvudmarknader. Utökningen av säljorganisationen kommer att sättas i gång det kvartalet 2018/2019 och de tillkommande kostnaderna för detta ligger på cirka 20 miljoner kronor.

Ambu har haft en stormig kursresa de senaste åren och efter en topp sommaren 2018 har aktien backat kraftigt. Årets nedgång uppgår till drygt 33 procent. I maj bytte bolaget vd.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies