ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Commerzbank tror på fortsatt stigande bopriser i Tyskland

Den tyska ekonomin står inte inför någon kollaps och bostadspriserna väntas fortsätta upp i år. Det skriver Commerzbank i ett marknadsbrev. 

Bostadspriserna ser ut att ha stigit cirka 5 procent under 2018 jämfört med 2017. 

Även om en del marknadsaktörer vid upprepade tillfällen har varnat för ett nära förestående slut på uppgången i bostadssektorn, som nu varat i åtta år, så ser Commerzbank inga tecken på detta, utan tvärtom flera skäl till att uppgången fortsätter in på sitt nionde år.

Så länge som handelsdispyten mellan Kina och USA inte eskalerar och britterna inte lämnar EU på ett oordnat sätt så kommer den tyska ekonomin snart övervinna sin svaga punkt och återfå dynamiken under loppet av 2019. 

Inbromsningen under 2018 berodde främst på Kina samtidigt som det fanns särskilda faktorer kvartal tre och fyra. Dessa faktorer ser nu ut att reverseras, samtidigt som den kinesiska ekonomin tycks stabiliseras som ett resultat av de stimulanspaket som redan introducerats. 

"Därmed tror vi att den svaga tillväxten i den tyska ekonomin kommer att upphöra senast i slutet av sommaren. Detta är än mer sant givet att den inhemska efterfrågan kommer att gynnas av ECB:s expansiva penningpolitik", skriver Commerzbank.

Samtidigt bidrar låga räntor till att göra bostadskostnaderna hanterbara, och den starka arbetsmarknaden drar upp sysselsättning och löner. 

Disponibelinkomsterna steg 3 procent förra året och efterfrågan på bostäder väntas förbli hög.

Det är däremot svårt för byggsektorn att möta efterfrågan, och det främsta skälet är flaskhalsar. Enligt IFO har kapacitetsutnyttjandet i byggsektorn ökat kraftigt sedan 2010 och ligger nu klart över det långsiktiga snittet. Sektorn klagar också på arbetskraftsbrist, och det finns även brister i materialtillgången med prisuppgång på bland annat cement som följd.

Sammantaget talar detta för fortsatt betydande uppgångar i bostadspriserna under 2019. 

Men även om Commerzbanks egna modeller pekar mot att bostadspriserna är övervärderade med mer än 10 procent i Tyskland totalt, och Bundesbank ser en övervärdering på 15-30 procent i större städer, så förblir de finansiella riskerna begränsade. 

Bolånen har bara ökat något mer än de disponibla inkomsterna, vilket gjort att bolånens andel av disponibelinkomsterna nu ligger på cirka 63 procent, vilket är klart under USA:s nivå på 100 procent före finanskrisen. Räntekvoten i förhållande till inkomsterna sjunker samtidigt som amorteringarna fortsätter. Andelen bundna bolån har också ökat, vilket minskar sårbarheten för ränteförändringar, skriver Commerzbank.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer