ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Inställda pengar till Oktogonen bakom SHB:s resultatlyft

Handelsbanken levererar ett bättre rörelseresultat än väntat. Det förklaras dock att styrelsen ställt in avsättningen till Oktogonen. Justerat för att den tidigare reserveringen på 827 miljoner kronor är resultatet i stort sett oförändrat.

Handelsbanken rapporterar ett rörelseresultat på 6.110 miljoner kronor för det första kvartalet. Det var över analytikernas snittprognos om 5.193 Mkr enligt Infront Data.

Det bättre resultatet drivs av lägre kostnader än väntat. Handelsbanken rapporterar totala kostnader på 4.403 Mkr, en minskning från 5.014 Mkr under fjolårets första kvartal och klart under väntade 5.358 Mkr.

De lägre kostnaderna beror på att styrelsen har beslutat att inte göra någon avsättning till resultatandelssystemet Oktogonen. Därmed löses den tidigare reserveringen om 827 Mkr till Oktogonen upp.

Därmed sjunker också personalkostnaderna kraftigt. Justerat för den inställda avsättningen till Oktogonen och valutaeffekter var den underliggande personalkostnadsökningen 4 procent och rörelseresultatet skulle därmed vara i stort sett oförändrat jämfört med fjolårets 5.161 Mkr, alltså istället något under konsensusprognosen.

Det är mycket ovanligt att Handelsbanken ställer in avsättningen till Oktogonen. Senast det skedde var 2016 då den dåvarande vd:n Frank Vang-Jensen motiverade beslutet med att Finansinspektionens nya förslag till kapitalkrav för bankerna skapat osäkerhet. Det var den första gången avsättningen till Oktogonen ställts in sedan finanskrisåret 2008. Bara några månader senare fick Frank Vang-Jensen lämna sin post.

Handelsbanken motiverar inte beslutet i detalj i rapporten utan konstaterar att en ”samlad bedömning av bankens utveckling för 2018” resulterat i att avsättningen ställs in.

K/I-talet, rörelsekostnader i relation till rörelseintäkter, sjönk från 48,6 till 40,8 procent. Det är dock utan justering för den inställda avsättningen Oktogonen.

De totala intäkterna landade på 10.791 Mkr inklusive valutaeffekter på 206 Mkr vilket var något lägre än väntat. Analytikerna hade räknat med totala intäkter på 10.928 Mkr enligt Infront datas sammanställning.

Räntenettot uppgick till 7.934 Mkr vilket var ett par procent under snittprognosen 8.065 Mkr men över fjolårets 7.648 Mkr.

Även provisionsnettot på 2.512 Mkr kom in något under väntade 2.543 Mkr. Nettot av finansiella transaktioner var dock något över konsensusprognosen, 260 jämte 253 Mkr.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,4 procent, något under väntade 16,8 procent.

Kreditförlusterna uppgick till 288 Mkr vilket var en ökning med 88 procent jämfört med motsvarande period 2018 men en knapp fjärdedel lägre än konsensusprognosen på 378 Mkr.

Av rapporten framgår också att handelsbankens kostnader för att förebygga penningtvätt ökade med 97 Mkr under kvartalet. Handelsbanken har hamnat i skymundan jämfört med sektorkollegorna Swedbank, SEB och Nordea i vårens penningtvättsdebatt då banken till skillnaden från konkurrenterna inte har någon betydande verksamhet i Baltikum.

Onsdagens rapport är den första sedan den nya vd:n Carina Åkerström tog över rodret i mars i år. I samband med sin första presentation för analytiker och media i början av april uppgav hon att de senaste årens kostnadsökningar inte kunde fortsätta.

”Vi kan inte driva banken på ett sätt där kostnaderna ökar mer än våra intäkter”, sa Carina Åkerström då.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies